תשעה באב תשע"ט

לידיעת הסטודנטים

בתאריך 11.08.2019 (יום ראשון) הספרייה תיסגר בשעה 16:00 עקב צום ט' באב.

צום קל,
צוות הספריה