לידיעת הסטודנטים

בתאריך 02.10.2019 (צום גדליה) הספריה תהיה פתוחה עד השעה 16:00.

בתאריכים הבאים:

03.10.2019 (יום חמישי),
06.10.2019 (יום ראשון),
07.10.2019 (יום שני),
הספריה תהיה פתוחה
עד השעה 21:00.

צוות הספריה