לידיעת הסטודנטים: תקופת מבחנים תש"ף / סמסטר א'

החל מתאריך 27.01.2020 (יום שני) ועד לתאריך 06.03.2020 הספריה תהיה פתוחה עד השעה 02:00 בלילה.

בהצלחה במבחנים
צוות הספריה