לידיעת הסטודנטים

לידיעת הסטודנטים,

ביום שישי תאריך 20.03.2020
הספריה תהיה סגורה.

צוות הספריה