מהמעבדה לשדה הקליני – יום עיון בשיקום נוירולוגי

סדר יום

08:30 – 09:00 – התכנסות

09:00 – 09:15 – דברי ברכה – פרופ' בירק, ד"ר שמואל שפרינגר

09:15 – 10:00 –פרופ' אבי קרני:

 What practice makes perfect: a neurobiological perspective of the generation of motor skills. חוג סגול לנוירוביולוגיה, מרכז ספרא לחקר המוח וללקויות למידה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל.

10:00 – 10:30 – פרופ' אופירה איינשטיין – Exercise is Medicine for the Brain.

המעבדה לנוירוביולוגיה של אימון גופני, המחלקה לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל.

10:30 – 10:50 – הפסקה

10:50 – 11:20 – ד"ר סילבי פרנקל-טולדו – גרייה מוחית בשיקום נוירולוגי.

המעבדה לחקר מוח והתנהגות מוטורית, המחלקה לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הבריאות,  אוניברסיטת אריאל

11:20 – 12:20 – גב' ענת הכט – קול הגוף

12:20 – 13:00 – תצוגת פוסטרים

13:00 – 13:30 – ארוחת צהרים

13:30 – 14:00 – ד"ר אורית עליון – דיון קליני: טיפול לפי סיווג ה ICF:

 From impairment to Participation. מעבדת מציאות מדומה לחקר למידה מוטורית ובקרה יציבתית, המחלקה לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל.

14:00 – 15:00 – ד"ר אורית עליון – טכניקות טיפוליות: הדגמה ותרגול. מעבדת מציאות מדומה לחקר למידה מוטורית ובקרה יציבתית, המחלקה לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל.

 

15:00 – 15:15 – דברי סיכום