יחידות מנהליות

יצירת קשר:
 טלפון: 050-3095191
 דואל: allav@ariel.ac.il
אתר מדור ארגון ושיטות

יצירת קשר:
 טלפון: 03-7407200
 פקס: 03-7448162
 דואל: martaga@ariel.ac.il
אתר מחלקת פרויקטים

יצירת קשר:
 טלפון: 03-9066222
 פקס: 03-9371465
 דואל: yakovga@ariel.ac.il
אתר פיתוח משאבים