המחלקה למתמטיקה

אוניברסיטת אריאל

Slider

ראש המחלקה: פרופ' אלכסנדר דומושניצקי

מתמטיקה היא מלכת המדעים שמהווה את הבסיס לשאר המדעים המדויקים, מקצועות הנדסה וכלכלה. התפיסה של המחלקה בבניית המסלולים היא לתת לכל בוגר מגוון רחב של אפשרויות לעבוד במקצוע.

המחלקה מאפשרת לימודים במסלולים מגוונים לתואר ראשון, והמשך למחקר משמעותי לתואר השני במסלול עם תזה או במסלול עם עבודת גמר.

לחצוותתחילו ללמוד
סגירת טופס צף

מתעניינים בלימודים