מערכת שעות לתואר שני בהתמחות במתמטיקה יישומית

סמסטר א'

 

יום ראשון

יום רביעי

15:00-18:00

אופטימיזציה

כתיבה מדעית

(חובה 2 ש"ס)

 

18:00-21:00

תורת המדידה ואינטגרל לבד

חובה

מבוא לאנליזה פונקציונלית

 

סמסטר ב'

 

יום ראשון

יום רביעי

15:00-18:00

שיטות נומריות למשוואות דיפרנציאליות חלקיות

(חובה 3 ש"ס)

סמינריון 1

(חובה 2 ש"ס)

18:00-21:00

מבוא למערכות דינמיות ומשוואות דיפרנציאליות עם זכרון

דומושניצקי אלכסנדר

(חובה 3 ש"ס)

משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות

סמסטר א'

 

יום ראשון

יום רביעי

15:00-18:00

אופטימיזציה

דינמיקה לא לינארית של מערכות ביולוגיות

(בחירה 3 ש"ס)

18:00-21:00

קורס מקצועי

(חובה 3 ש"ס)

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 2

(בחירה 3 ש"ס)

 

סמסטר ב'

 

יום ראשון

יום רביעי

15:00-17:00

 

סמינריון 2

(חובה 2 ש"ס)

17:00-20:00

 

משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות