ספר טלפונים

המחלקה למתמטיקה

פרופ' אלכסנדר דומושניצקי | ראש המחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' פרנק עשוש | ראש התכנית לתואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' תמרה רזניקוב | רכזת סטודנטים - תואר שני מתמטיקה יישומית

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' יעקב גולצר | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' יובל פליקר | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' גרשון קרסין | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' יהודה גרינבלט | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר גילברט וינשטיין | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אפריים שמרלינג | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר סבטלנה בונימוביץ | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר דויד טנקוס | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אברהם גולדשטיין | סגל בכיר

ד"ר רומן יביץ | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר עדי ירדן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר יונה צ'רניאבסקי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אלכסנדר רסין | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר רוברט שוורץ | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר זיו שמי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר יהודה אשכנזי | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה