ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה למדעי הטבע
המחלקה למתמטיקה
פרופ' אלכסנדר דומושניצקיראש המחלקה 18...03-90לחץ להצגהadom@...לחץ להצגה
פרופ' פרנק עשושראש התכנית לתואר שני 93...03-90לחץ להצגהassous@...ilלחץ להצגה
גב' תמרה רזניקוברכזת סטודנטים - תואר שני מתמטיקה יישומית 82...03-90לחץ להצגהtamarare@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' יעקב גולצרסגל בכיר 21...03-90לחץ להצגהgoltser@....ilלחץ להצגה
פרופ' יובל פליקרסגל בכירyuvalf@...ilלחץ להצגה
פרופ' גרשון קרסיןסגל בכיר 60...03-97לחץ להצגה
38...0544-לחץ להצגה
kresin@...ilלחץ להצגה
פרופ' יהודה גרינבלטסגל בכירgrinblat@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר גילברט וינשטייןסגל בכירgilbertw@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר אפריים שמרלינגסגל בכירefraimsh@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר סבטלנה בונימוביץסגל בכירsvetlanaBu@....ac.ilלחץ להצגה
ד"ר אברהם גולדשטייןסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר דויד טנקוססגל בכירdavidta@....ilלחץ להצגה
ד"ר רומן יביץסגל בכיר 57...03-90לחץ להצגהromany@...ilלחץ להצגה
ד"ר עדי ירדןסגל בכיר jardena@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר יונה צ'רניאבסקיסגל בכירyonahch@....ilלחץ להצגה
ד"ר אלכסנדר רסיןסגל בכירrasin@...lלחץ להצגה
ד"ר רוברט שוורץסגל בכירrobertsh@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר זיו שמיסגל בכירzivsh@...lלחץ להצגה
ד"ר יהודה אשכנזיסגל בכיר 17...03-90לחץ להצגהashkenazy...t.ilלחץ להצגה