שונות

מדור רישום וקבלה ידון בקבלת מועמד שיציג את המסמכים הבאים:

1. תעודת בגרות ישראלית/ בגרות חו"ל חתומה ומתורגמת ע"י נוטריון ואישור שווה ערך בגרות ממשרד החינוך.

2. ציון פסיכומטרי. בחלק מהמחלקות יש להיבחן עד מועד אפריל שלפני תחילת הלימודים. מומלץ באופן כללי להיבחן עד מועד זה כדי לשפר את סיכויי קבלה. 

3. מבחן יע"ל בציון 105 לפחות- למועמדים תלמידי חו"ל ותלמידי המגזר הערבי.

 קבלת מועמדים בגילאי 30 ומעלה

ניתן להתקבל על סמך אחת מהאפשרויות הבאות:

1. ממוצע תעודת בגרות- בהתאם לנדרש במחלקה המבוקשת (לא בכל המחלקות).

2. לימודים אקדמיים קודמים המוכיחים יכולת אקדמית בהיקף של 10 ש"ש (20 ש"ס) לפחות וממוצע 75 לפחות- נתון להחלטת ראש המחלקה.

3. סיום "מכינת 30+"*  מועמדים בני 30 ומעלה ללא תעודת בגרות מחויבים לעבור "מכינת 30+", ולסיימה בממוצע הנדרש כדי להתקבל למחלקה המבוקשת.

4. ממוצע בחינות חיצוניות של הנדסאי מדופלם.    

"מכינת 30+" אינה מתקיימת במחלקות פיזיותרפיה, מדעי התזונה, הפרעות בתקשורת, ארכיטקטורה ועבודה סוציאלית.

שינוי פרטים אישיים

סטודנט שמבקש לשנות פרטים אישיים, עליו למלא טופס בקשה לשינוי פרטים אישיים ואישורים המעידים על השינוי, ולשלוח יחד במייל למזכירות המחלקה.

שינוי עדיפות לימודים 

מועמד המבקש לשנות את עדיפות הלימודים, ישלח טופס בקשה לשינוי עדיפות לימודים למדור רישום וקבלה בפקס: 03-9066278 או במייל rishum@ariel.ac.il.

לפני הגשת הבקשה מומלץ לבדוק את נתוני הקבלה הנדרשים ושהרישום למחלקה עדיין בעיצומו.  

ערעור על אי קבלה ללימודים

מועמד אשר מבקש לערער על אי קבלתו ללימודים, יגיש בקשה למדור רישום וקבלה, בתנאי שיציג מידע חדש (ובתנאי שלא עבר ראיון אישי).

דחיית הלימודים

מועמד שהתקבל ללימודים או שהופנה למכינה ומבקש לדחות את לימודיו, יוכל לפנות בנדון למרכז ייעוץ לימודים.

ביטול הרישום ללימודים

לביטול לפני תשלום מקדמת שכר לימוד- יש להודיע על כך טלפונית או במייל למחלקה שאליה המועמד התקבל. 

לביטול לאחר תשלום מקדמת שכר לימוד- יש להודיע על כך דרך מערכת הפניות למזכירות המחלקה, למדור שכר לימוד ולמעונות (אם נרשם). 

יש להתעדכן בנהלי הביטול של מדור שכר לימוד.

דמי הרישום אינם מוחזרים בכל מקרה.

רישום מחודש ללימודים

מועמד שביטל הרשמתו ומבקש לחדש לימודיו באותו סמסטר או בסמסטר אחר, עליו לפנות למרכז לייעוץ לימודים, להגיש מועמדותו בשנית ולעמוד בתהליך הקבלה מחדש.

רישום מחודש מסמסטר אחד לעוקב במהלך אותה שנה (מסמסטר אוקטובר לסמסטר אביב) אינו מצריך תשלום חוזר של דמי הרישום.

רישום מחודש לשנה העוקבת (מסמסטר אוקטובר לסמסטר אוקטובר או מסמסטר אביב לסמסטר אוקטובר) מחייב תשלום של חצי מעלות דמי הרישום.

 

מדור/מחלקה/בית ספרמיקום
מדור רישום וקבלה-בניין 3א, קמפוס מילקן
בית הספר לארכיטקטורה-בניין ראס ברי (55) לארכיטקטורה, קמפוס מערב
המחלקה ללימודי ישראל במזרח התיכון-בניין ראס ברי (55) לארכיטקטורה, קמפוס מערב
בית הספר לתקשורת-בניין 21, קמפוס מילקן
המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה-בניין 1, קמפוס מילקן
המחלקה להנדסת תעשיה וניהול-בניין 8, קמפוס מילקן
המחלקה להנדסה אזרחית –בניין 2, קמפוס מילקן
המחלקה להנדסת כימיה-בניין 5, קמפוס מילקן
המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה-בניין 5, קמפוס מילקן
המחלקה לכלכלה ומינהל עסקים-בניין באלינט (51), קמפוס מערב
המחלקה למדעי ההתנהגות-בניין באלינט (51), קמפוס מערב
בית הספר לעבודה סוציאלית-בניין בלינט (51), קמפוס מערב
המחלקה הרב תחומית-בניין בלינט (51), קמפוס מערב
המחלקה למנהל מערכות בריאות-בניין יוברט (53), קמפוס מערב
המחלקה לפיזיותרפיה-בניין יוברט (53), קמפוס מערב
המחלקה לתזונה-בניין יוברט (53), קמפוס מערב
המחלקה לביולוגיה מולקולרית-בניין 6, קמפוס מילקן
המחלקה למדעי הכימיה-בניין 4, קמפוס מילקן
המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה-בניין 11, קמפוס מילקן
המחלקה למורשת ישראל-בניין 51, קמפוס מערב
המחלקה לאנגלית-בניין 10, קמפוס מילקן

אוניברסיטת אריאל רואה חשיבות רבה בקליטת סטודנטים עולים מחו"ל

כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה נדרשת רמת עברית

לשם כך יצרנו מבחן פנימי שיקל על המועמד בתהליך ההרשמה ללימודים. מדבור במבחן ידע בעברית שנועד לבדוק את מידת השליטה של המועמד בשפה העברית.

*בנוסף, סטודנטים מחו"ל שילמדו בפקולטה למדעי החברה או בפקולטה למדעי הבריאות יידרשו גם בקורס הבעה עברית במהלך השנה הראשונה ללימודיהם.

מבנה הבחינה:

12 שאלות – נושא השלמת משפטים 2 נק כל שאלה  (סה"כ 24 נקודות )

12 שאלות – נושא ניסוח מחדש 2 נק כל שאלה (סה"כ 24 נקודות)

20 שאלות – נושא הבנת הנקרא 4 קטעים כל קטע 5 שאלות כל שאלה 2.6 נק  (סה"כ 52 נקודות )

זמן בחינה:  40 דקות

את תוצאות הבחינה יש להעביר ישירות ליועץ המטפל בהרשמתך.

  • הציון הנדרש הינו 70 מתוך סקאלה של 0-100
  • המבחן הינו מקוון ותוצאותיו יינתנו מיד בסיום הבחינה.
  • עלות הבחינה 150 ש"ח
  • לאחר ביצוע תשלום לא ניתן לבטל את הבחינה.

bhina miun

קישור לבחינה יינתן במעמד הרישום ללימודים דרך יועץ הלימודים המטפל ברישומך.

אנו מאחלים לך הצלחה בבחינה!

צוות מדור רישום וקבלה