תכנית הלימודים לתואר שני – עם תזה

תכנית לימודים במסלול לימודים עם תזה

תכנית הלימודים לתואר שני במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב (התמחות במתמטיקה יישומית) כוללת קורסים עיוניים, עבודת מחקר (תזה), וקורסים מקצועיים.

במסגרת הלימודים, יבצע הסטודנט מחקר ברמה ההולמת פרסום בספרות מדעית. בנוסף ישלים הסטודנט לימודים עיוניים בהיקף 28 נקודות זכות. 4 קורסי חובה -12 נ"ז ו-4 קורסי בחירה מהקורסים המוצעים ע"י המחלקה – 12 נ"ז וישתתף  ב-2 סמינריוני מחקר – 4 נ"ז. ובנוסף ילמד 2 קורסים מקצועיים אנגלית אקדמית כתיבה מדעית באנגלית יחד עם תוכנת LaTeX, והרצאות \ פגישות עם חוקרים בתחום של מתמטיקה יישומית וחישובית העובדים "בשטח" בחברות גדולות (תעשייה אווירית, תעשייה צבאית) או קטנות (סטארט אפ). חוקרים האלה יתנו הרצאות בנושא מחקרי פרקטי בו הם עוסקים.

כל הסטודנטים מחויבים בהשתתפות בשני סמינריוני מחקר: סמינר מחקר 1 הנערך בשפה האנגלית, סמינר מחקר 2 (סמינר מחקר מתקדם – חובה לפני כתיבת התזה– בסמסטר רביעי ללמודים).

מטרת הסמינרים לפתח מיומנויות מחקר: מושגי הוכחה ושיטות הוכחה, מקורות מידע מדעיים כתיבה מדעית והצגת עבודה מדעית באנגלית ובעברית. כל סטודנט המבצע עבודת תזה חייב להציג את הצעת המחקר בסמינריון לפני הגשתה.

בנוסף, הסטודנט חייב להשתתף גם בסמינר מחלקתי ללא נקודות זכות.

סמסטר א'

שם הקורס

דרישות קדם

נ"ז

ש"ס

תורת המידה ואינטגרל לבג

חדו"א 2 ,1 לינארית 1,2

3

3

מבוא למערכות דינמיות ומשוואות דיפרנציאליות עם זיכרון

חדו"א 1,2 משוואות דיפרנציאליות

3

3

קורס בחירה

בהתאם לדרישות הקורס

3

3

כתיבה מדעית

 

0

2

סה"כ סמסטר א'

 

9

11

סמסטר ב'

שם הקורס

דרישות קדם

נ"ז

ש"ס

שיטות נומריות למשוואות דיפרנציאליות חלקיות (מד"ח)

מבוא לאנליזה פונקציונאלית. מערכות דינמיות ומד"ר, מד"ח שיטות נומריות

3

3

מבוא לאנליזה פונקציונאלית

חדו"א 2 ,1 , לינארית 1,2 , שיטות באנליזה 1,2  תורת המידה ואינטגרל לבג

3

3

קורס בחירה

בהתאם לדרישות הקורס

3

3

סמינריון 1

 

2

2

סה"כ סמסטר ב'

 

11

11

סה"כ לשנה א'

 

20

22

סמסטר א'

שם הקורס

דרישות קדם

נ"ז

ש"ס

קורסי בחירה

בהתאם לדרישות הקורס

6

6

קורס מקצועי

 

0

2

תזה

 

10

 

סה"כ סמסטר א'

 

16

8

סמסטר ב'

שם הקורס

דרישות קדם

נ"ז

ש"ס

תזה

כל קורסי התואר

10

 

סמינריון 2

 

2

2

סה"כ לסמסטר ב

 

12

2

סה"כ לשנה ב'

 

28

10

סה"כ לתואר

 

48

32