תנאי הקבלה במתמטיקה- תשפ"א

ציון קבלה משולב הינו הציון המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי (כמותי/רב תחומי – הגבוה מבין השניים).

4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי קבלה הכרחי.

4 יח"ל מתמטיקה בציון 90 לפחות או 5 יח"ל בציון 80 ציון נמוך מהמפורט דורש מכינת השלמה.  

סיווג רמה באנגלית

סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.

ועדת חריגים – במקרה שציון הפסיכומטרי נמוך מהנדרש, אך הציון בפרק החשיבה הכמותית בפסיכומטרי הוא 120     

לפחות ו/או בעלי הישגיים גבוהים מאוד בבגרות במתמטיקה – הדיון במועמדות יעבור לוועדת הקבלה המחלקתית.   

 

חובת מכינת השלמה במתמטיקה וסיומה בציון 85 לפחות תינתן למועמדים הבאים:

מי שאינו עומד בדרישות הסף במתמטיקה בבגרות (4 יח"ל בציון 90, 5 יח"ל בציון 80).

ציון פסיכומטרי מעל 600 וחשיבה כמותית בפסיכומטרי בציון מעל ל- 120 פוטרים ממכינת השלמה במתמטיקה.

(למעט בעלי 3 יח"ל במתמטיקה או ציון נכשל ב-4/5 יח"ל במתמטיקה).

הפניה למכינה ייעודית– בעלי 3 יח"ל במתמטיקה יופנו אוטומטית למכינה ייעודית ויידרשו לסיים את המכינה בממוצע 85 לפחות. 

מכינת רענון במתמטיקה תינתן למי שעמד בדרישת המתמטיקה ועברו מעל 5 שנים מתעודת הבגרות/הנדסאים.

תנאי קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

בגרות בלבד

ממוצע 92 לפחות

בגרות במתמטיקה:

החל מ 4 יח"ל בציון 80/ 5 יח"ל  בציון 70.

ציון נמוך מזה, תידרש מכינת השלמה במתמטיקה.

 

אפשרות דיון בוועדת חריגים לבעלי חשיבה כמותית  גבוהה.

ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

90

540

570

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים