תנאי הקבלה במתמטיקה- תשפ"א

תנאי הקבלה במתמטיקה- תשפ"א

ציון קבלה משולב הינו הציון המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי (כמותי/רב תחומי – הגבוה מבין השניים).

4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי קבלה הכרחי.

4 יח"ל מתמטיקה בציון 90 לפחות או 5 יח"ל בציון 80 ציון נמוך מהמפורט דורש מכינת השלמה.  

סיווג רמה באנגלית

סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.

ועדת חריגים – במקרה שציון הפסיכומטרי נמוך מהנדרש, אך הציון בפרק החשיבה הכמותית בפסיכומטרי הוא 120     

לפחות ו/או בעלי הישגיים גבוהים מאוד בבגרות במתמטיקה – הדיון במועמדות יעבור לוועדת הקבלה המחלקתית.   

 

חובת מכינת השלמה במתמטיקה וסיומה בציון 85 לפחות תינתן למועמדים הבאים:

מי שאינו עומד בדרישות הסף במתמטיקה בבגרות (4 יח"ל בציון 90, 5 יח"ל בציון 80).

ציון פסיכומטרי מעל 600 וחשיבה כמותית בפסיכומטרי בציון מעל ל- 120 פוטרים ממכינת השלמה במתמטיקה.

(למעט בעלי 3 יח"ל במתמטיקה או ציון נכשל ב-4/5 יח"ל במתמטיקה).

הפניה למכינה ייעודית– בעלי 3 יח"ל במתמטיקה יופנו אוטומטית למכינה ייעודית ויידרשו לסיים את המכינה בממוצע 85 לפחות. 

מכינת רענון במתמטיקה תינתן למי שעמד בדרישת המתמטיקה ועברו מעל 5 שנים מתעודת הבגרות/הנדסאים.

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

בגרות בלבד

ממוצע 92 לפחות

בגרות במתמטיקה:

החל מ 4 יח"ל בציון 80/ 5 יח"ל  בציון 70.

ציון נמוך מזה, תידרש מכינת השלמה במתמטיקה.

 

אפשרות דיון בוועדת חריגים לבעלי חשיבה כמותית  גבוהה.

ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

90

540

570

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

רישום ללימודים