חברי סגל ושטחי מחקר במחלקה למתמטיקה

אודות סגל המחלקה למתמטיקה

המחלקה מונה כ- 20 חברי סגל בכיר, ביניהם חמישה פרופסורים מן המניין העוסקים בתחומים שונים במתמטיקה. מתמטיקה טהורה ומתמטיקה יישומית. בין נושאי המחקר אפשר לציין: משוואות דיפרנציאליות פונקציונליות, בעיות שפה למשוואות דיפרנציאליות חלקיות, תורת ההסתברות, שיטות נומריות, לוגיקה מתמטית ואלגברה.

שטחי המחקר

סמינר וכתב עת

במחלקה פועל סמינר במשוואות דיפרנציאליות פונקציונליות שהוקם בשנת 1991 ע"י פרופ' דרכלין. מאז מאות מתמטיקאים ישראלים וזרים השתתפו בו. משנת 1993 קיים כתב עת בינלאומי Functional Differential Equations בו מפורסמים גיאוגרפיה של מחברים שפרסמו מאמרים במשך 22 שנים מכל רחבי העולם.

פרויקט אינטרנט-אולימפיאדה במתמטיקה לסטודנטים

משנת 2007 מארגנים במחלקה אולימפיאדות בינלאומיות במתמטיקה לסטודנטים. אלפי סטודנטים ממדינות שונות בעולם משתתפים בשלבי הקדם כאשר לשלב הגמר מגיעים לבסוף כ-100 סטודנטים.

שלב הגמר משנת 2011 מתקיים בחודש אוקטובר באוניברסיטת אריאל.