מתמטיקה פיננסית

מערכת פיננסית הינה חיונית לכלכלה בכל מדינה.

במקביל, עם התפתחות המסחר העולמי מתפתחות גם יכולות המחשוב.

במהלך השנים, גדל בהתאם נפח הפעילות במכשירים פיננסיים ומורכבותם עלתה.

חברות ואנשי עסקים מבצעים ביטוח של תזרימי כסף העתידיים (גידור).

הפעילות מתבצעת מול מוסדות פיננסיים כמו בנקים, קרנות גידור, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וכו'. התוצאה היא עלייה בביקוש בכוח אדם בעל ידע מתמטי בתחום של ההנדסה הפיננסית בשילוב עם יכולת תכנות.

המסלול המוצע בא לתת מענה לדרישה זו. יעדיו העיקריים הם להקנות לסטודנטים למתמטיקה מיומנויות פרקטיות וידע תיאורטי הנדרשים ממומחים בתחום המימון.

אוכלוסיית היעד:

המסלול מיועד לבוגרי תיכון, ובוגרי בית הספר  להנדסאים העומדים בתנאי הקבלה למחלקה למתמטיקה יישומית.

על התואר

תואר ראשון BSc במתמטיקה ומדעי מחשב + תעודה נלווית ללימודים במסלול מתמטיקה פיננסית.