מתמטיקה ומכניקה חישובית

על המסלול:

המסלול מקנה תואר  B.Sc  במתמטיקה (ראשי) ובתכנות (משני), עם התמחות במכניקת מבנים ובתכנות בתחום התכנוּן ההנדסי. בתעודה נלווית יצוין כי הסטודנט למד במסלול מתמטיקה ומכניקה חישובית.

רציונל מאחורי התכנית:

המטרה המרכזית של תכנית הלימודים במסלול הינה הכשרת הבוגרים לעבודה עתידית כמתמטיקאים-מתכנתים בחברות תעשיית התוכנה (היי-טק) וכן בחברות לתכנון הנדסי עתיר ידע, בהן תידרש מהבוגרים יכולת מידול מתמטי ובחינת התנהגות של מבנים מורכבים. כיום, בחינת התנהגותו של מבנה הנדסי מורכב יחד עם קרקע ביסוס, עליו הוא מושתת, (תחת עומס סטטי ודינמי משולב) – מצריכה ידע מקיף הן במקצועות יסוד הנדסיים והן במידול מתמטי. בשל כך, במקביל להקניית הידע התאורטי הדרוש במתמטיקה ותכנות, שמה תכנית הלימודים דגש על מקצועות יסוד הנדסיים (מכניקה הנדסית, תורת החוזק, סטטיקה ודינמיקה של מבנים, תורת האלסטיות, מכניקת הזורמים, מכניקה מתקדמת ועוד), וכן על שיטות ממוחשבות באנליזת מבנים. לכן תהליך הכשרת התלמידים במסגרת התכנית יבוסס על שיתוף פעולה של המחלקה למתמטיקה עם המחלקה להנדסה אזרחית בתחומי ההוראה והמחקר. כפועל יוצא של שילוב זה תיפתח האפשרות עבור בוגרי המסלול, אשר יסיימו בהצלחה את לימודי התואר B.Sc, להתקדם לקראת התארים המתקדמים, M.Sc ו- Ph.D, בהנחיית החוקרים משתי המחלקות. עם זאת, גם במהלך לימודי התואר B.Sc המחלקות הנ"ל תעודדנה השתתפות תלמידי המסלול במחקר. תחומי המחקר מקיפים נושאים מגוונים, כגון: עמידות סיסמית של מבנים, מבנים מחומרים מרוכבים, מכניקה חישובית וניתוח לא לינארי של מבנים מורכבים, הנדסת ביסוס, עֵבֶר-קריסה, חקר כשלים ועוד.

במסגרת תכנית הלימודים תילמדנה התוכנות המתקדמות בתחום התכנון ההנדסי (אשר מחייבות לצורך הפעלתן ידע משולב במקצועות היסוד ההנדסיים ובתכנות והמידול המתמטי) שמאפשרות מידול דינאמי וניסוי ממוחשב (כגון: SAP2000 (CSi), STRAP (ATIRSOFT eng.), STAAD (Bentley’s software sol.), SOFiSTiK AG, D3-PERFORM (CSi)).

חזון:

אחד האתגרים המרכזיים שאיתו יתמודדו הבוגרים בעבודה העתידית בתחום התכנון ההנדסי עתיר הידע הוא הצורך בביצוע ניתוח לא לינארי,מהבחינות החומרית והגיאומטרית, של התנהגות מבנים מורכבים (כגון: גשרים תלויים, מבנים עם תקרות דרוכות, מגדלים רבי קומות, מבנים ימיים ועוד) בתנאי עומס מורכבים (רעידת אדמה, רוח, שקיעת יסודות, אובדן יציבות ועֵבֶר-קריסה, עומסים אווירודינמיים חריגים, עומסים מגלי ים על מבנים ימיים ועוד). הייחודיות של המסלול המשולב החדש "מתמטיקה ומכניקה חישובית" הינה בכך שתכנית הלימודים נותנת מענה לאתגר, וייפתח לצורך זה קורס ייעודי "אנליזה לא לינארית בשיטת האלמנטים הסופיים" שיעסוק, בין היתר, במידול ופתרון התנהגות לא לינארית של מבנים תוך שימוש בתוכנות ייעודיות כגון SAP2000 ו- MATLAB.  הקורס יהווה המשך לקורס הבסיסי "שיטות מחשב באנליזת מבנים".

תחומי תעסוקה:

התכנית נועדה להכשיר את בוגריה לעבוד כמתמטיקאים-ומתכנתים הן בחברות הייטק, והן להשתלב בחברות לתכנון הנדסי (כגון: קבוצת ברן, נגב פז PTT, קידן, יהל מהנדסים, סולל בונה תשתיות, תה"ל ועוד).

קהל היעד

המסלול מיועד לבוגרי תיכון, ובוגרי בית הספר להנדסאים העומדים בתנאי הקבלה למחלקה למתמטיקה יישומית.

התואר שיוענק בתכנית

תואר ראשון B.Sc במתמטיקה ומדעי מחשב , בתעודה נלווית יצוין כי הסטודנט למד במסלול מתמטיקה ומכניקה חישובית.