תכנית הלימודים לתואר שני – עם פרויקט גמר

תכנית לימודים במסלול לימודים פרויקט גמר

תכנית הלימודים לתואר שני במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב (התמחות במתמטיקה יישומית) כוללת קורסים עיוניים, פרויקט גמר וקורסים מקצועיים.

במסגרת הלימודים, יבצע הסטודנט פרויקט. בנוסף ישלים הסטודנט לימודים עיוניים בהיקף 40 נקודות זכות. 4 קורסי חובה -12 נ"ז ו-8 קורסי בחירה מהקורסים המוצעים ע"י המחלקה – 24 נ"ז וישתתף  ב-2 סמינריוני מחקר – 4 נ"ז. ובנוסף ילמד 2 קורסים מקצועיים אנגלית אקדמית כתיבה מדעית באנגלית יחד עם תוכנת LaTeX, והרצאות \ פגישות עם מומחים מהתעשייה בתחום של מתמטיקה יישומית ווחישוביות מדעית שעובדים "בשטח" בחברות גדולות (תעשייה אווירית, תעשייה צבאית) או קטנות (סטארט אפ). המומחים האלה יתנו הרצאות על בנושא פרקטים בהם הם עוסקים.

סמסטר א'

שם הקורס

דרישות קדם

נ"ז

ש"ס

תורת המידה ואינטגרל לבג

חדו"א 2 ,1 , לינארית 1,2

3

3

מבוא למערכות דינמיות ומשוואות דיפרנציאליות עם זיכרון

חדו"א 1,2 משוואות דיפרנציאליות

3

3

קורס בחירה

בהתאם לדרישות הקורס

3

3

כתיבה מדעית

 

0

2

סה"כ לסמסטר א'

 

9

11

סמסטר ב'

שם הקורס

דרישות קדם

נ"ז

ש"ס

שיטות נומריות למשוואות דיפרנציאליות חלקיות (מד"ח)

תורת המידה ואינטגרל לבג, מבוא לאנליזה פונקציונאלית, מערכות דינמיות ומד"ר, מד"ח, שיטות נומריות

3

3

מבוא לאנליזה פונקציונאלית

חדו"א 2 ,1 , לינארית 1,2 , שיטות באנליזה1,2, תורת המידה ואינטגרל לבג

3

3

קורס בחירה

בהתאם לדרישות הקורס

3

3

סמינריון 1

 

2

2

סה"כ סמסטר ב'

 

11

11

סה"כ לשנה א'

 

20

22

סמסטר א'

שם הקורס

דרישות קדם

נ"ז

ש"ס

קורסי בחירה

בהתאם לדרישות הקורס

12

12

קורס מקצועי

 

0

2

פרויקט גמר

 

4

 

סה"כ

 

16

14

סמסטר ב'

שם הקורס

דרישות קדם

נ"ז

ש"ס

פרויקט גמר

 

4

 

סמינריון 2

 

2

2

קורסי בחירה

בהתאם לדרישות הקורס

6

6

סה"כ לסמסטר ב

 

12

8

סה"כ לשנה ב'

 

28

22

סה"כ לתואר

 

48

44