תכנית הלימודים לתואר שני במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב – התמחות במתמטיקה יישומית

פירוט תכניות הלימודים במסלול עם תזה ובמסלול פרויקט גמר

תכנית הלימודים לתואר שני במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב (התמחות במתמטיקה יישומית) כוללת קורסים עיוניים, עבודת מחקר (תזה), וקורסים מקצועיים.

במסגרת הלימודים, יבצע הסטודנט מחקר ברמה ההולמת פרסום בספרות מדעית. בנוסף ישלים הסטודנט לימודים עיוניים בהיקף 28 נקודות זכות. 4 קורסי חובה -12 נ"ז ו-4 קורסי בחירה מהקורסים המוצעים ע"י המחלקה – 12 נ"ז וישתתף  ב-2 סמינריוני מחקר – 4 נ"ז. ובנוסף ילמד 2 קורסים מקצועיים אנגלית אקדמית כתיבה מדעית באנגלית יחד עם תוכנת LaTeX, והרצאות \ פגישות עם חוקרים בתחום של מתמטיקה יישומית וחישובית העובדים "בשטח" בחברות גדולות (תעשייה אווירית, תעשייה צבאית) או קטנות (סטארט אפ). חוקרים האלה יתנו הרצאות בנושא מחקרי פרקטי בו הם עוסקים.

מסלול לימודים עם תזה

הסטודנטים מחויבים בהשתתפות בשני סמינריוני מחקר: סמינר מחקר 1 הנערך בשפה האנגלית, סמינר מחקר 2 (סמינר מחקר מתקדם – חובה לפני כתיבת התזה– בסמסטר רביעי ללמודים).

מטרת הסמינרים לפתח מיומנויות מחקר: מושגי הוכחה ושיטות הוכחה, מקורות מידע מדעיים כתיבה מדעית והצגת עבודה מדעית באנגלית ובעברית. כל סטודנט המבצע עבודת תזה חייב להציג את הצעת המחקר בסמינריון לפני הגשתה.

בנוסף, הסטודנט חייב להשתתף גם בסמינר מחלקתי ללא נקודות זכות.

בנוסף ללימודים העיוניים יבצע הסטודנט מחקר בהנחיית מנחה מחברי הסגל. עם סיום המחקר הסטודנט יציג את עבודתו במסגרת הרצאה סמינריונית, יגיש לוועדת שיפוט חיבור המסכם את עבודתו המחקרית ויידרש לעמוד בבחינת הגנה עליה עבודת המחקר תכלול ביצוע מחקר תיאורטי מקורי ומעמיק.

 מסלול לימודים פרויקט גמר

במהלך הלימודים העיוניים יבצע הסטודנט פרויקט גמר בהנחיית מנחה מחברי הסגל. עם סיום הפרויקט, הסטודנט יציג את עבודתו במסגרת הרצאה סמינריונית למנחה. המחקרית ויידרש לעמוד בבחינת הגנה עליה עבודת המחקר תכלול ביצוע מחקר תיאורטי מקורי ומעמיק.

 תשתיות למחקר לקראת תואר שני

—מטרת המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה היא לאפשר לכל קבוצת מחקר לחקור במעבדת מחקר אשר מתאימה לה. לצורך זה פועלות נכון להיום במחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה 3 מעבדות:

  1. מעבדה לגיאומטריה חישובית ורובוטיקה.
  2. מעבדה לביולוגיה חישובית.
  3. מעבדה וירטואלית להוראת מתמטיקה ותחרויות המתמטיקה.

 חברי סגל ושטחי מחקר