קול קורא למלגות עידוד והצטיינות

 

קרן המלגות לעידוד והצטיינות בלימודים ע”ש גיא שרייבר שתחת המרכז לחקר המזרח התיכון ומרכז אסיה, תעניק בשנת הלימודים תש”ף מלגות עידוד ומלגות הצטיינות עד 1500 ₪ כל אחת, לסטודנטים ולסטודנטיות לתואר ראשון

:הענקת המלגות תתבצע בחלוקה לשני מסלולים

 

מלגת הצטיינות בלימודי המזה”ת, מדה”מ, מרכז אסיה והאסלאם 

:רשאים להגיש בקשה למלגה

סטודנטים לתואר ראשון שלומדים בחוגים ללימודי מדעי המדינה, המזרח התיכון, מרכז אסיה ואסלאם וחברים במרכז לחקר המזה”ת ומרכז אסיה.

מלגת עידוד עבור לימודי ערבית ופרסית מדוברות

 

:רשאים להגיש בקשה למלגה

סטודנטים לתואר ראשון שלומדים לימודי תעודה בשפות הערבית  ו\או הפרסית המדוברות וחברים במרכז לחקר המזה”ת ומרכז אסיה.

:את הבקשה יש להגיש בצירוף המסמכים הבאים

  • א. אישור לימודים לשנה”ל הנוכחית
  • ב. גיליון ציונים
  • ג. מכתב בקשה
  • ד. אישור על התנדבות בקהילה – יתרון

 

:דרישות המלגה

  • כל סטודנט שיזכה במלגה יחוייב להגיש עבודה אקדמית בהתאם להנחיות המרכז. היקף ואופי העבודה – יימסרו בפרסום נפרד

 

מועד אחרון להגשת בקשות: 15/03/2020

 

mecarc@ariel.ac.il :לפרטים נוספים