היחידה להוראת אנגלית

** שימו לב המועד האחרון להגשת בקשה לרישום למועד נוסף בקורס אנגלית הוא ה .16.09.19

המחלקה ללימודי אנגלית כשפה זרה מקיימת מערכת קורסים שנתיים, סמסטראליים, וכן קורסי קיץ בכל הרמות

לפתיחת קורס דרוש מספר נרשמים מינימלי, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל קורס עד סיום תקופת השינויים.

הרישום לקורסי אנגלית (בכל הרמות) מתבצע דרך מערכת המידע האישי בלבד.

בהתאם להחלטת המל"ג כל סטודנט מחויב להציג סיווג רמה באנגלית על סמך אחד ממבחני המרכז הארצי לבחינות והערכה על מנת להתקבל ללימודים באוניברסיטת אריאל.

סטודנט בעל סיווג רמה טרום בסיסי א', טרום ביסי ב' או בסיסי- נדרש להתחיל את לימודי האנגלית בשנה א' בסמסטר א'.

סטודנט בעל סיווג רמה מתקדמים א' או מתקדמים ב'- נדרש להתחיל את לימו די האנגלית במהלך שנת הלימודים הראשונה.

יש להגיע לרמת "פטור" עד סיום שנה ב (תוך שנתיים ממועד תחילת לימודיו).

רמת האנגלית נקבעת באחת מן הדרכים הבאות:

  1. בחינה פסיכומטרית – רמת האנגלית נקבעת על – פי הציון בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
  2. מבחן אמי"ר – בחינת מיון באנגלית. מידע נוסף ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.
  3. מבחני אמיר"ם – בחינת מיון באנגלית ממוחשבת. את הבחינה ניתן לבצע באוניברסיטת אריאל.
    מידע נוסף ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

בחינות סיווג הרמה תקפות ל 10 שנים בלבד!

רמת טרום בסיסי א': 150-169 בבחינת אמי"ר / 50-69 בבחינת אמיר"ם.

רמת טרום בסיסי ב': 170-184 בבחינת אמי"ר / 70-84 בבחינת אמיר"ם.

רמת בסיסי: 185-199 בבחינת אמי"ר / 85-99 בבחינת אמיר"ם.

רמת מתקדמים א': 200-219 בבחינת אמי"ר / 100-119 בבחינת אמיר"ם.

רמת מתקדמים ב': 220-233 בבחינת אמי"ר / 120-133 בבחינת אמיר"ם.

רמת פטור: 234 ומעלה בבחינת אמי"ר / 134 ומעלה בבחינת אמיר"ם.

סטודנטים שעברו את בחינת המיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי) בציון של 134 ומעלה, אמי"ר 234 ומעלה (תקף ל-10 שנים בלבד).

סטודנטים אשר סיימו קורס ברמת פטור באנגלית במוסדות הבאים: אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, האוניברסיטה הפתוחה. יש להעביר גיליון ציון רשמי או אישור חתום ממוסד הלימודים על מתן הפטור (תקף ל-10 שנים בלבד).

סטודנטים בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית + אישור משרד החינוך מקורי או נאמן למקור.

סטודנטים בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג זכאים לפטור אקדמי. יש לצרף לערכת הרישום אישור זכאות/דיפלומה.

סטודנטים שלמדו אנגלית לפטור באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה (המוכרים על-ידי המל"ג) טרם לימודיהם באוניברסיטת אריאל מתבקשים להגיש בקשה לסיווג רמה על פי ההנחיות המפורטות מטה.

הפטור אינו אוטומטי וכל בקשה תיבדק בוועדה המתאימה.

מטרת בחינת הפטור היא לאפשר לסטודנטים החייבים בהבעה עברית לקבל פטור מלימוד הקורס.

יש לבדוק מול מדור רישום וקבלה או מול המחלקה אליה התקבלת ללימודים.

סטודנטים הזכאים לבחינת הפטור:

סטודנט שסיים לימודי תיכון בבי"ס ששפת ההוראה בו עברית ונבחן בבחינת בגרות בהבעה בשתי יחידות לפחות וציונו עובר, אך נמוך מ-76.

סטודנט שלמד בתיכון בשפה העברית וסיים מכינה ייעודית וציונו בקורס אוריינות אקדמית עובר, אך נמוך מ- 80.

כשלושה ימים טרם מועד הבחינה, יהיה ניתן לראות את פרטי הבחינה (תאריך, מיקום ושעה) במערכת המידע האישי בלוח הבחינות.

ההרשמה תיסגר ברגע שתתמלא מכסת הנרשמים למועד הנתון או במועד סגירת ההרשמה המופיע באתר, המוקדם מביניהם.

ביום ההרשמה המיועד תיפתח ההרשמה בשעה 9:00.

באפשרותו של סטודנט שלא הצליח להירשם לנסות ולהירשם במועד הבא.

יש למלא את הטופס המצורף – טופס בקשת פטור

בבקשה לפטור על סמך לימודים קודמים מאחד מהמוסדות המוכרים על ידי המל"ג שאינו אחד מהאוניברסיטאות הבאות: בר- אילן, בן גוריון, חיפה, תל- אביב, העברית והטכניון, יש להמציא אישור רמה בקורס אנגלית מהמוסד, הכולל: שם הקורס/ים, מס' שעות הלימוד עבור כל קורס, ציון סופי בכל קורס, שנת הלימוד/ הסמסטר עבור כל קורס, רמת האנגלית הנוכחית ואישור כי הקורס מוכר כקורס אקדמי לקבלת פטור.

הצגת סיווג רמה התחלתית (אמיר/אמיר"ם/פסיכומטרי).

יש לצרף גיליון ציונים רלוונטי מקורי או נאמן למקור.

יש לצרף סיליבוס חתום על-ידי מזכירות המוסד בו הקורס נלמד. הסילבוס נדרש לכלול את המרכיבים הבאים: 
שם המוסד, שנת לימוד, שם הקורס, שם המרצה, שעות לימוד; סמסטראלי או שנתי, אופן חישוב הציון הסופי; עבודות, בחנים , מבחן סופי וכדומה, תכני הקורס, רשימה ביבליוגרפית.

בקשות לפטור על סמך לימודים במוסדות הבאים לא נדרשים בהצגת סילבוס – אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, הטכניון והאוניברסיטה הפתוחה.

על הסטודנט להעביר את הבקשה המלאה למדור קורסי פטור ישירות בשעות קבלת הקהל.

לאחר דיון הוועדה, המדור יעביר את תשובתו לסטודנט באמצעות המייל.

סטודנט שלומד באוניברסיטת אריאל אינו יכול ללמוד את לימודי האנגלית לפטור במוסד אחר.

השאר\י פרטים ונחזור אליך