מלגות

הזכאים למלגה על פי גורמים מממנים:

משרד הביטחון- הקרן לקליטת חיילים משוחררים מעניקה סיוע בשכר לימוד ומלגות קיום בהתאם לתנאים סוציו אקונומיים ובכפוף למסמכים שעליכם להציג.

זכאים: סטודנטים בגילאי 19-26 ואשר הם חיילים משוחררים שלא עברו 5 שנים מיום שחרורם משירות חובה. 

ות"ת- מעניק סיוע בשכר לימוד בלבד בהתאם לתנאים סוציו אקונומיים ובכפוף למסמכים שעליכם להציג.
זכאים: סטודנטים בגילאי 19-26 בעלי פטור משירות צבאי.

*הזכאות למלגה ניתנת במכינות הסמסטריאליות (מדעי החברה + הנדסה) ובמכינה האוניברסיטאית.

חובת נוכחות למלגה:

בהתאם לתקנון, על הסטודנט חלה חובת נוכחות של מינימום 80% בכל חודש. הנהלת המכינה רשאית להורות על הפסקת לימודיו של תלמיד שלא יעמוד בתנאי זה שכן הנהלת המכינה מחויבת בדיווח הנוכחות למשרד הביטחון ולמשרד החינוך. במידה ומשרד הביטחון ו/או משרד החינוך ימצאו לנכון להפסיק את מלגת הלימודים, על הסטודנט לשלם למכינה את הסכומים עבור החודשים בהם הוא נעדר.​

השאר\י פרטים ונחזור אליך