ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
מכינה קדם אקדמית
גב' נוית זיגדון -אוקרייניץמנהלת המכינה קדם אקדמית 12...03-90לחץ להצגה
09...054-33לחץ להצגה
navitzi@....ilלחץ להצגה
גב' מורן בן-עמירכזת משאבי אנוש והנהלה 28...03-90לחץ להצגהmoranba@....ilלחץ להצגה
גב' אירנה מילשטייןראש מינהל הוראה 27...03-90לחץ להצגה
35...054-33לחץ להצגה
irenam@...ilלחץ להצגה
גב' לנה מקושנקורכזת תוכניות לימודים 20...03-90לחץ להצגהyelenama@...c.ilלחץ להצגה
גב' ויקי נגרראש מדור תקציב ומחשוב 01...03-9לחץ להצגהvicis@...lלחץ להצגה
גב' ולריה לויןרכזת בקרה ומחשוב 58...03-9לחץ להצגהvaleriale@...ac.ilלחץ להצגה
גב' מילי עינב אספרנסהראש מינהל סטודנטים 13...03-90לחץ להצגהmilie@...lלחץ להצגה
גברת עדי פאני חלדירכזת מכינה 54...03-9לחץ להצגהadifh@...lלחץ להצגה
גב' עדי פנחסרכזת מכינה 19...03-9לחץ להצגהadipi@...lלחץ להצגה
גב' הדס בן עזרארכזת קבלה ורישום 14...03-9לחץ להצגהhadasb@...ilלחץ להצגה
גב' טליה עץ הדררכזת מכינות ייעודיות 91...03-9לחץ להצגהEtalia@a...il לחץ להצגה
גב' טטיאנה סגלרכזת דו"חות ונוכחות 27...03-9לחץ להצגהtatianas@...c.ilלחץ להצגה
גב' אורטל שפיגלרכזת מלגות 28...03-9לחץ להצגהortalshp@...c.ilלחץ להצגה
גב' אלינור ברזילי צונץיועצת 02...03-90לחץ להצגה elinorbt@...ac.ilלחץ להצגה
גב' רוית שופמן חורייועצת 15...03-90לחץ להצגהravitsh@....ilלחץ להצגה
גב' ליאת יונהראש מדור קורסי פטור 39...03-9לחץ להצגהliatt@...lלחץ להצגה
גב' נועה בן ישירכזת קורסי פטור 46...03-9לחץ להצגהnoabi@...lלחץ להצגה
מרכזיה מכינה 00...03-9לחץ להצגהלחץ להצגה
היחידה לאנגלית ומדור קורסי פטור
גב' ליאת יונהראש היחידה לאנגלית ומדור קורסי פטור 39... 03-90לחץ להצגהliatt@...lלחץ להצגה
גב' צופית מסטיירכזת סטודנטים 46...03-90לחץ להצגהtzufitma@...c.ilלחץ להצגה
פקס 06...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה