קורסי אנגלית

המחלקה ללימודי אנגלית כשפה זרה מקיימת מערכת קורסים שנתיים, סמסטריאלים, וכן קורסי קיץ בכל הרמות.

לפתיחת קורס דרוש מספר נרשמים מינימלי, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל קורס עד סיום תקופת השינויים.

הרישום לקורסי אנגלית (בכל הרמות) מתבצע דרך מערכת המידע האישי בלבד.

מערך מפגשים

קורסי אנגלית סמסטר ב תש"ף לצפייה לחץ כאן 

תקופת רישום לקורסי אנגלית לפטור – סמסטר תש"ף לצפייה לחץ כאן 

קורס טרום בסיסי א':  פעמיים בשבוע, 4 שעות כל מפגש. לצפייה בסילבוס לחץ כאן

קורס טרום בסיסי ב':  פעמיים בשבוע, 3 שעות כל מפגש / פעם בשבוע, 6 שעות כל מפגש. לצפייה בסילבוס לחץ כאן 

קורס בסיסי:  פעמיים בשבוע, 3 שעות כל מפגש / פעם בשבוע, 6 שעות כל מפגש.לצפייה בסילבוס לחץ כאן 

קורס מתקדמים א':  פעם בשבוע, 4 שעות כל מפגש. לצפייה בסילבוס לחץ כאן 

קורס מתקדמים ב':  פעם בשבוע, 4 שעות כל מפגש.לצפייה בסילבוס לחץ כאן 

קורס מזורז מתקדמים א'. לצפייה בסילבוס לחץ כאן 

קורס מוזרז מתקדמים ב' . לצפייה בסילבוס לחץ כאן 

*מתכונת הקורסים נתונה לשינויים.

*לא ניתן להירשם לחלק 1 של הקורס המזורז- רישום לקורס מתקדמים א מזורז מהווה אישור לרישום לקורס מתקדמים ב מזורז (בתנאי שיש ציון עובר בקורס מתקדמים א' מזורז)

**סטודנט שסווג לרמת טרום בסיסי א', בסיום רמה זו יעבור באופן ישיר לרמת בסיסי.

מידע כללי

דרישות הקורס מופיעות בסילבוס הקורס וכוללות חובת נוכחות של 80%. בסיום כל רמה תתקיים בחינה מסכמת בנוסף לדרישות הקורס שיוגדרו על ידי המרצה. סטודנט שיעמוד בכלל הדרישות יוכל לעבור לרמה הבאה. 

הרישום לקורסים מתבצע דרך מערכת המידע האישי, בתקופת השינויים בלבד.  תקופת השינויים מוגדרת לכל סטודנט ע"י המחלקה בה הוא לומד או באמצעות תקופת רישום אחידה לקורסי אנגלית.

ייתכנו שינויים במועדי הקורס ובמרצים המשובצים לקורסים.

פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי.

קורסי אנגלית אינם מקנים נקודות זיכוי לתואר וטכנית אינו שייך ליחידה לאנגלית ומדור קורסי פטור. לפרטים על קורס זה יש לפנות למחלקה בה כל סטודנט לומד. 

לקורסים ייחודיים באנגלית על פי התאמות יש לפנות לדקנט הסטודנטים – מדור תמיכה רב תחומי לקידום ולהעצמת הסטודנט.

שאלות נפוצות

האם ציון הקורס באנגלית נכלל בממוצע?
ציון אנגלית לא נכלל בממוצע התואר
האם ישנן נקודות זכות על קורסי אנגלית?
קורסי אנגלית הם ללא נקודות זכות
כאשר אני לומד קורס הנקרא מתקדמים א', האם לאחריו אני צריך לקחת קורס מתקדמים ב'?
כן, לאחר שתסיים בהצלחה קורס מתקדמים א', תוכל להשלים את קורס מתקדמים ב'. הרישום לקורס יבוצע במהלך תקופת השינויים המוגדרת במחלקתך
מתי עלי להגיע לרמת פטור באנגלית?
על כל סטודנט באוניברסיטת אריאל להגיע לרמת פטור עד סוף שנה ב' ללימודיו ולא יאוחר מהסמסטר הקודם לסמסטר בו עליו לבצע סמינריון/ פרויקט גמר
מתי עלי להתחיל את לימודי האנגלית?
על סטודנטים ברמת טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' או בסיסי להתחיל את לימודי האנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיהם על מנת להגיע לפטור עם תום השנה השנייה. על סטודנטים ברמת מתקדמים א' ומתקדמים ב' להתחיל את לימודי האנגלית בשנת הלימודים הראשונה ולהגיע לפטור עד תום שנת הלימודים השנייה
כיצד נרשמים לקורסי אנגלית?
הרישום מתבצע במידע האישי בתקופת הרישום של המחלקה בה אתה לומד או בתקופת הרישום של קורסי אנגלית. הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בקורס
האם ניתן להירשם לקורס הבא לפני שסיימתי וקיבלתי ציון בקורס הקודם?
לא. רק לאחר קבלת הציון המשוקלל יהיה ניתן לבצע רישום בתקופת השינויים אשר תוגדר לכל סטודנט במחלקתו
האם קיימת חובת נוכחות בקורס?
כן, סטודנט חייב להיות נוכח 80% מהקורס. סטודנט שהיעדרויותיו מעל 20% ,לא יוכל לגשת לבחינה סופית ולסיים את הקורס בהצלחה
רמת האנגלית שלי היא " טרום בסיסי ב'" וברצוני לעשות בחינת אמיר"ם לשיפור הרמה. מה קורה במידה ואקבל ציון נמוך יותר?
הציון הגבוה הוא הקובע מבין הציונים שהושגו.
אני רשום לקורס ברמת טרום בסיסי א'. ניגשתי לבחינת אמירם ושיפרתי את רמתי. האם אני יכול להירשם לקורס ברמת טרום בסיסי ב'?
רישום לרמה הבאה יתאפשר אך ורק בתקופת השינויים לסמסטר העוקב. לא ניתן לעבור או לבטל קורס לאחר תקופת השינויים גם אם שיפרת רמתך
אם נמצאתי זכאי/ת לבקש מועד ג' כיצד אוכל לעשות זאת?
באמצעות הגשת בקשה למועד נוסף/ מיוחד במידע האישי אפשרויות נוספות---- הגשת בקשה למועד נוסף/ מיוחד על הסטודנט להגיש את הבקשה בקורס המתאים בצירוף סיבה מנומקת ואישורים רלוונטיים
האם צריך להירשם למועד ב'?
כן. סטודנט אשר נכשל או רוצה לשפר את הציון בבחינה, צריך להירשם למועד ב' על פי הנחיות אגף הבחינות עד 5 ימים לפני מועד הבחינה. הרישום מתבצע דרך המידע האישי
הקודם
הבא

השאר\י פרטים ונחזור אליך