בית ספר לרפואה - אוניברסיטת אריאל

ביה"ס לרפואה ע"ש אדלסון

רפואה מתקדמת, מחקר ואנושיות

Slider

לימודי רפואה – בית הספר לרפואה ע"ש אדלסון

לימודי רפואה באריאל נלמדים במסלול ארבע שנתי, הלימודים מיועדים לבוגרי תואר ראשון שלמדו את שבעת קורסי הליבה הנדרשים ועומדים בהישגים שלהם בתנאי הסף לקבלה.
חזון בית ספר לרפואה באוניברסיטת אריאל הוא הכשרת רופאים איכותיים, שישלבו ידע מעמיק במדעי הבסיס וברפואה הקלינית יחד עם הטמעת תקשורת רפואית נכונה, אמפתיה ואנושיות. שילוב זה יתורגם לטיפול כוללני בחולה תוך ראיית כל צרכיו, ומתן יחס אישי לחולה ולמשפחתו.
אנו מקווים שבאמצעות תכנית הלימודים המתקדמת ומסירות סגל המורים והמדריכים ייושם חזון בית ספר לרפואה באוניברסיטת אריאל, ויביא להכשרת רופאים איכותיים ולחדשנות מדעית.

Clickותתחילו ללמוד
סגירת טופס צף

מתעניינים בלימודים