הודעה למועמדים לתוכנית ה – 4 שנתית – מועדים מעודכנים למבחני הערכה במס"ר ולשאלון הביוגרפי

הודעה למועמדים לרפואה בתוכנית ה – 4 שנתית, נכון ליום 26.5.20

להלן המועדים המעודכנים למבחני הערכה במס"ר ולשאלון הביוגרפי, עבור מועמדים שיעברו לשלב המבחנים הלא-קוגניטיביים ברפואה:

שאלון ביוגראפי – יום שישי 24.7.20

מבחני הערכה במס"ר (תל-השומר) –

מר"ב 4 שנתי – 4.8.20 , 5.8.20, 6.8.20, 9.8.20 – לא בהכרח בכל הימים

זימונים לשלב המבחנים הלא-קוגניטיביים יישלחו למועמדים בתחילת חודש יולי, על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.