בית הספר לרפואה – נהלי רישום

רשאים להגיש מועמדות:

 • אזרחי ישראל, כולל מועמדים בעלי דרכון זר במעמד של תושב
 • מועמד הפטור משירות בצה"ל או שוחרר מצה"ל לפני תום המועד הרשמי, ימציא אישור הכולל פירוט הסיבה לפטור/לשחרור. בנוסף, יש לציין זאת בטופס הרישום. אם הפטור הוא מסיבה רפואית מתבקש המועמד להתייחס לבעיה הרפואית גם בטופס "הצהרת בריאות".

תנאי הרשמה:

 1. רשאים להירשם בוגרי תואר ראשון בעלי ציון ממוצע סופי לתואר של 80  ומעלה, ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
 2. רשאים להירשם בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע סופי של 78 לפחות ממוסד אקדמי מוכר ובתנאי שהם בעלי תואר שני  בממוצע סופי לתואר של 90 ומעלה, ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  הערה: עד חצי נקודה פחות מהציון הנדרש יאפשר עמידה בתנאי הסף להגשת מועמדות.
 3. תלמידים ששנה"ל תשע"ט הינה שנת לימודיהם האחרונה לתואר נדרשים להציג גיליון ציונים בממוצע מצטבר של 80 לפחות. ובהמשך הליך המיון ידרשו להציג גיליון ציונים סופי וכן אישור זכאות לתואר עד לתאריך שיקבע בהמשך (לפני תחילת שנת הלימודים).
 4. פטור אקדמי באנגלית בלימודי התואר הראשון או ציון 134 לפחות במבחן אמיר/אמיר"ם.
 5. דרישת ידע בעברית – מועמדים שלמדו בבית ספר תיכון שאינו דובר עברית וגם סיימו תואר ראשון במוסד ששפת ההוראה בו אינה עברית מחויבים בציון יעל 134 לפחות.
 6. סיום בהצלחה של קורסי ליבה אשר נלמדו במסגרת לימודים במוסד אקדמי מוכר במקצועות הבאים:
  מדעי החיים/ הטבע / הרפואה / קדם רפואה / מדעים מדויקים – מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב/ הנדסה (תאריB.Sc.).
  *בוגרי מקצועות אחרים מחויבים בהשלמת כל מקצועות הליבה.
  פירוט קורסי הליבה – ציון מינימום בכל קורס הינו 75 לפחות
  wdt_IDקורסי הליבהשעות סמסטריאליותהערות
  1ביוכימיה4יאושר ציון 75, ובלבד שממוצע 4 המקצועות 80 לפחות.
  2ביולוגיה של התא4יאושר ציון 75, ובלבד שממוצע 4 המקצועות 80 לפחות
  3ביולוגיה מולקולרית4יאושר ציון 75, ובלבד שממוצע 4 המקצועות 80 לפחות.
  4גנטיקה*3יאושר ציון 75, ובלבד שממוצע 4 המקצועות 80 לפחות
  5מיקרוביולוגיה בסיסית/ מבוא למיקרוביולוגיה4
  6פיזיולוגיה בסיסית/ מבוא לפיזיולוגיה4
  7סטטיסטיקה*3
 • * שעות פרונטליות- לא כולל שעות תרגול.
 • במקרים בהם נושא מסויים מחולק לשני קורסים נפרדים (לדוגמא ביוכימיה א' וביוכימיה ב') הציון הקובע הוא ממוצע של שני הקורסים יחד ובלבד שבכל חלק הציון יהיה 70 ומעלה.

הערה לרישום:

 • מועמדים שלמדו רפואה או רפואת שיניים- חייבים להמציא אישור מהמוסד בו הם לומדים לפיו הם רשאים להמשיך שם בלימודיהם (בתחום בו למדו) בשנה הבאה. במידה ואינם יכולים להמשיך בלימודיהם מסיבות אקדמיות או משמעתיות, לא יוכלו להירשם ללימודי רפואה.
 • הקבלה לשנה א' בלבד.