חזון

תמונת זריחה

הכשרת רופאים איכותיים שישלבו ידע מעמיק במדעי הבסיס וברפואה הקלינית ותרגומם לקבלת החלטות בחולה הפרטני, תוך הטמעת תקשורת רפואית נכונה, אמפתיה, אנושיות יושרה ואמינות. יושם דגש על הכשרת הרופא לטיפול כוללני בחולה תוך ראיית כל צרכיו ויחס אישי לו ולמשפחתו.

לאור זאת, הקפדנו לארוג בתכנית הלימודים חשיפה למדע מתקדם ולטכנולוגיות חדשניות ברפואה יחד עם התנסות מוקדמת לתרחישים בחיי הרופא לצורך הטמעה של תקשורת רפואית נכונה, אמפתיה, יושרה, אנושיות ואמינות.

מבחינת המדע – כבר בסמסטר הראשון ללימודים יועבר קורס חדשני  בביואינפורמטיקה תרגומית, כלומר כיצד לתרגם את המידע הגנומי והביולוגי לטיפול בחולה וכיצד לנצל נכונה את המידע העתק ("BIG DATA") ההולך ומצטבר. תילמד לעומקה רפואה מותאמת אישית, עם הקפדה על לימודי ביולוגיה מוליקולרית קלינית, גנטיקה הומנית ופרמקוגנומיקה. מכיוון שהרפואה מצויה בהתקדמות מהירה ובממדים גדולים, וכדי שבוגר ביה"ס לרפואה באריאל יוכל לתפקד היטב גם בעוד עשרות שנים –כבר משנת הלימודים הראשונה תהיה הכוונת הסטודנט ללמידה עצמית והדרכה כיצד ובאילו כלים דיגיטליים רצוי להיעזר לצורך למידה יעילה.

הידע המדעי והטכנולוגי שהוקנה בשנות הלימודים הקדם-קליניות ישולב בשנות הלימודים הקליניים במינון הנכון בלימוד שולייתי בקבוצות קטנות סביב מיטת החולה, בבתי החולים ובמרפאות הקהילה. ההוראה הקלינית תדגיש את העקרונות החיוניים בגישה לחולה ובטיפול בו, וכן תביא לידי ביטוי את חשיבות התקשורת הרפואית הנכונה, החיונית ליחסי רופא-חולה ולקידום הטיפול הרפואי, במקביל להקפדה על כללי האתיקה הרפואית ועל יושרה מירבית.

במקביל תהיה גם הוראה מותאמת אישית לכל סטודנט וסטודנטית, תוך ליווי, הכוונה והדרכה (mentoring) פרטניים לכל אורך שנות הלימודים.

אנו תקווה שחזון ביה"ס ימומש במלואו ושבתוך מספר שנים יהיו בוגרי ביה"ס רופאים מקצועיים ומסורים הפזורים ברחבי הארץ ובהקדם אף מובילים את הרפואה בישראל.