מטרות ויעדים

תכנית הלימודים כוללת את המרכיבים הקיימים בתכניות הלימודים המתקדמות בבתי ספר מובילים לרפואה בעולם.
במסגרת זו יושם דגש על הכשרת הסטודנט להטמיע בעת הטיפול בחולים את הישגי הרפואה המותאמת אישית (Personalized Medicine), המחקר התרגומי Translation והרפואה הדיגיטלית (Digital Medicine). הדבר מחייב מתן דגש מיוחד על לימודי הביולוגיה המולקולרית, הגנטיקה והפרמקוגנומיקה. כמו כן תכוון התכנית להכשרת רופאים
לטיפול מקיף בחולה כ patient manager, היינו חינוך הרופא לטיפול כוללני בחולה, תוך תשומת לב לחיוניות עבודת הצוות. עקרונות אלה באים לביטוי בתכנית הלימודים המוצעת.

מטרות התכנית

כללי: תכנית הלימודים בביה"ס , אופייה, הרכבה והדגשים בסילבוס הקורסים ושיטות ההוראה, נגזרת מתוך מטרות ההכשרה של הרופא .
המטרה: הכשרת רופאים לעבודה במערך האשפוז ובקהילה, שישלבו ידע מעמיק במדעי הבסיס וברפואה הקלינית והתאמתו לקבלת החלטות טיפוליות בחולה הפרטני, אמפטיה ויחס אישי לחולה ולמשפחתו, כישורי מחקר והטמעת הצורך להתעדכנות מתמדת בחידושי הרפואה.

מטרות עקרוניות:

 • הבוגר יהיה בעל הבנה מעמיקה במדעי הרפואה הבסיסיים ויכולת ליישמה בעבודה הקלינית.
 • הבוגר יהיה מיומן בלקיחת אנמנזה רפואית, ביצוע בדיקה גופנית, וקבלת החלטות לאבחון וטיפול, ישלוט  בטכנולוגיות רפואיות מתקדמות, כולל הבנת חידושי המדע המיושמים בטיפול הרפואי המותאם אישית  ((Personalized Medicine.
 • הבוגר יהיה בעל מיומנויות תקשורת גבוהות עם החולה ומשפחתו ועם  עמיתיו (professionalism ), תוך הפנמת ההיבטים האתיים והפנמת תפיסה רב -תרבותית של טיפול בציבור החולים בקהילתו.
 • הבוגר יהיה בעל יכולת מחקרית וסקרנות מדעית, חשיבה ביקורתית וכלים להתעדכנות מתמדת.

תכנית הלימודים נבנתה כדי להשיג מטרות אלה. היא כוללת את מירב המרכיבים הכלולים בתכנית ללימודי רפואה בבתי ספר מתקדמים לרפואה בארץ ובעולם ועפ"י הנדרש ע"י המל"ג.  ביה"ס ישים דגש מיוחד על המרכיבים הבאים:

 • רפואה מותאמת אישית (Personalized Medicine)
 • ניהול החולה בגישה כוללנית (Total patient care)
 • רפואה מרחוק (ורובוטיקה) Digital Medicine
 • שימוש בכלים הנשענים על רפואה נסמכת ראיות, Evidence Based-medicine
 • הטמעת התנהגות פרופסיונלית כלפי החולה וכללי האתיקה הרפואית

רפואה מותאמת אישית

 • עיקר לימודי הרפואה הקלסית עוסקים באבחון וטיפול במחלות ובמצבי חירום לאחר הופעת התסמינים, ללא אבחנה בין השוני הגנטי בין אנשים שונים. קידום טכנולוגי מואץ וגילויים רפואיים ומחקרים בנושא הגנום האנושי, מאפשרים היום לאבחן ולמפות את סיכויי הבריאות והחולי של אנשים טרם הופעת המחלות. תוך הבדלה בין בני האדם השונים. בכך מאפשרים הכלים המשופרים לחזות את מצבו הבריאותי של האדם ולהציג רפואה מונעת מותאמת אישית. תחום הרפואה האישית עוסק בהתאמת הטיפול הרפואי למאפיינים אישיים-ביולוגיים של המטופל, הממופים על פי מבנה הגנום האישי והאינטראקציה בינו לבין הסביבה.
 • בעשור האחרון חלו פיתוחים דרמטיים בתחומי ריצוף השונות הגנטית בין בני האדם, יצירת כלים ביואינפורמטיים ואלגוריתמים חדשניים לניתוח מאגרי נתונים גדולים, ננוטכנולוגיה, אמצעי תקשורת חכמים וכדומה.
  לפיתוחים טכנולוגיים  אלו יש תפקיד חשוב ומוביל במעבר מרפואה ממוקדת טיפול שאיננו מותאם לכל חולה, לרפואה מותאמת אישית שממוקדת במניעה.
 • כיום חולים רבים אינם מקבלים את הטיפול התרופתי המותאם להם. רק אחוז מסוים, לעיתים קטן מאוד, מטופל באופן יעיל. לכך השלכות בריאותיות וכלכליות הרסניות הן למטופל והן למערכת הבריאות. לדוגמא,  למרות ההתקדמות הרבה בחקר הסרטן, כשליש מחולי הסרטן עדיין מקבלים טיפול תרופתי  שאינו מתאים להם.
 • רופאי העתיד, מעבר להכשרתם ברפואה הקלאסית, יצטרכו לקבל הכשרה עיונית ויישומית ברפואה מותאמת אישית. לכן  ישולבו בהכשרתם קורסים ורכישת יכולות נרחבות בתחומים הרלוונטיים, ובהם: גנטיקה, אפיגנטיקה, ביואינפורמטיקה, פיתוח תרופות אישיות, אביזרים טכנולוגיים והנדסיים ושילובם באבחון, טיפול ומניעה של מחלות.
 • בית הספר לרפואה של אוניברסיטת אריאל בחר בנושאי הרפואה המותאמת אישית והרפואה המונעת ככיוון מרכזי בהכשרתו ובהווייתו של פרח הרפואה. באוניברסיטה קיימים היום מספר מרכזי מחקר ומעבדות המכוונות לנושא זה: מרכז לרפואה ותזונה מותאמת אישית, המרכז לביואינפורמטיקה, ומרכז לחקר סרטן. עיקר מחקרם של מרבית אנשי סגל מתמקד בנושאים אלו. מרכזים אלו יהוו בסיס לשילוב מחקר עם ההוראה וההכשרה של דור רופאי העתיד, כך שיעמדו לרשותם הידע והכלים הדרושים להבנה ויישום רפואה מותאמת אישית.

רפואה כוללנית

ההתקדמות העצומה ברפואה המודרנית שיפרה לאין שיעור את היכולות למניעת מחלות ולטיפול בהן תוך הקטנת תחלואה והארכת תוחלת החיים. אולם, הרפואה המודרנית – המאופיינת בהצטברות מידע ויכולות טכנולוגיות בקצב מואץ מאוד – הביאה לפיצול הרפואה למקצועות ותת-התמחויות מרובות. פיצול בלתי נמנע זה הביא למומחיות בטיפול באיבר, במערכת או במחלה מוגדרת. החולה מוצא עצמו מטופל ע"י מספר רופאים מקצועיים טובים מאוד, אולם ראייה כוללנית של צרכיו לוקה לעתים קרובות בחסר.

בתוכנית הלימודים יושם דגש על רפואה כוללנית (patient care Total), הרואה את מכלול בעיות החולה ונותנת מענה לכל צרכיו, הגופניים והנפשיים גם יחד. זאת באמצעות מספר היבטים:

 • בשנות הלימודים הפרה-קליניים, כבר משנה א', תתבצע חשיפה קלינית מודרכת- תוך הכנת הסטודנט לפני החשיפה ולימוד לקחים אחריה – מתוך מטרה להביא לראייה כוללנית של צרכי החולה, הרגשתו הכללית בעת המפגש הרפואי ומענה לצרכיו והחסרים עפ"י תחושתו.
 • בשנות הלימודים הקליניים – לימוד אינטנסיבי בקהילה, מרפאות שניוניות ושלישוניות ובמחלקות אשפוז בבתיה"ח, תוך דיונים קליניים משולבים של רופאים מתחומים שונים, מהקהילה ומביה"ח, ושילוב צוות פרה-רפואי שיתרום לראיה כוללנית של צרכי החולה והדרך המיטבית למתן מענה.

רפואה מרחוק ורובוטיקה (Digital Medicine)

טלה-רפואה (telemedicine) או במובן הרחב יותר "רפואה מקושרת" (connected health) היא רפואה מרחוק, המאפשרת לקבל ייעוץ וטיפול רפואי באמצעות מערכות טכנולוגיות הכוללות אמצעים טכנולוגיים חדשניים, כגון טלפונים חכמים, תקשורת וידאו, מחשבים, רובוטיקה, אינטרנט וכדומה. הבסיס המאפיין את תחום הטלה רפואה הינו העברה של שירותי רפואה למרחק תוך שימוש בטכנולוגיות מידע ופיתוח ושימוש במערכות ניתוח וטיפול מרחוק.  בעקבות פיתוחים טכנולוגיים, חלק מהייעוץ והטיפול הרפואי יכולים להינתן דרך מערכות תקשורת וללא מפגש אישי, פיזי של מטופל- רופא. שימוש בטלה רפואה מאפשר מעקב, יעוץ, טיפול כרוני ואבחון אחרי מטופלים, כמו גם טיפול כירורגי ואחר. תחום הטלה רפואה נכנס בשנים האחרונות לשוק השירותים הרפואיים. למעשה, ההערכה היא שעד 2020 כ 50% מהמידע הרפואי בארה"ב יועבר באמצעים של רפואה מקושרת. היתרונות של שימוש בטלה רפואה באים לידי ביטוי בנגישות הגבוהה של הצוות הרפואי, כולל הרופא למטופל, ייעוץ רב- מערכתי של צוות רפואי, חיסכון בזמן מטפל ומטופל, מעקב רשום על מטופל וזמינות יחסית גבוהה של הצוות הרפואי למטופל. טלה רפואה, יכולה לשמש ברפואה קהילתית וגם ברפואה מתמחה

וגם במקרים של אסונות טבע, disaster medicine, אירועים מרובי פגועים, כגון רעידות אדמה, מגיפות וכדומה. שם קיים צורך להתייעץ עם יועצים רפואיים היושבים רחוק ממקום האירוע.

רופאי העתיד , מעבר להכשרתם ברפואה הקלאסית, יצטרכו ללמוד ולקבל הכשרה ביישום רפואה מקושרת. במסגרת מדעי הבריאות של אוניברסיטת אריאל קיים מערך של הוראה ומחקר מתפתח שיאפשר הכשרה בתחום זה, הכולל: מרכז סימולציה וסגל, שעיקר תחום מחקרו ועיסוקו הינו טלה רפואה. באוניברסיטת אריאל פקולטה להנדסה, המשלבת בהוראה (במיוחד בהנדסת מחשבים) אספקטים של תקשורת ממוחשבת ופיתוח של מכשירים הנדסיים לטיפול מרחוק. שיתופי פעולה בין חוקרים במדעי הבריאות וההנדסה בנושאים אלו כבר קיימים כיום הן במישור המחקרי והן במישור היישומי.

אתיקה ומקצוענות

הפנמת ערכי האתיקה הרפואית היא נדבך מרכזי בהכשרה הרפואית החיונית לעשייה הרפואית המודרנית. לקודים האתיים היבטים הקשורים ליחסים שבין הרופא לחולה ולמשפחתו, תוך הכרה בשונות התרבותית והתפישתית בין החולים והצורך לקבל רב-תרבותיות זו בעת הטיפול בחולים. ערכי האתיקה הרפואית מתחדדים בעת הטיפול בחולים עם מחלות כרוניות, בהם הטיפול הרפואי אינו כרוך רק בריפוי אלא בהקלת סבל ובהעצמת יכולת התפקוד; הדילמות האתיות מגיעות לשיאן בעת דיון על "החולה הנוטה למות". היבטים אחרים של האתיקה הרפואית קשורים ליחסים בתוך עולם הרפואה: בין הרופאים לאחיות, לצוות הפרה-רפואי, ולרופאים עמיתים בקהילה ובביה"ח, תוך חיזוק המקצוענות (professionalism).