מידע למתקבלים

סטודנט/ית יקר/ה

אנו מברכים אותך על הקבלה לביה"ס לרפואה באוניברסיטת אריאל. מאמץ גדול וממושך הושקע להכנת תכנית לימודים איכותית ומתקדמת – לימודים קדם-קליניים, הוראה קלינית סביב מיטת החולה והנחלת תקשורת רפואית נאותה – אשר תעניק לך סיפוק ותאפשר עבודה פורייה כרופא/ה והנאה מהמקצוע המקסים בו תעסוק/תעסקי.

 

מספר היבטים מנהלתיים:

 • תחילת לימודים – שנת הלימודים תש"ף בביה"ס לרפואה תתחיל בתאריך 27.10.19
 • תעודת בגיר – בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א -2001, גברים המתקבלים לביה"ס לרפואה באריאל נדרשים להמציא אישור מהמשטרה על העדר רישום פלילי על עבירות מין (תעודת בגיר). על האישור להיות משנת 2019. יש לקבל הפניה למשטרה עם טופס מובנה ממזכירות ביה"ס לצורך קבלת האישור. הקבלה ללימודים תהיה קבלה "על תנאי" עד להמצאת האישור.
 • פטור מקורסים – מועמדים שיתקבלו יחויבו לעמוד בתכנית הלימודים המלאה של בית הספר לרפואה באוניברסיטת אריאל. לתלמידים המבקשים לקבל פטורים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים, יש לפנות לתקנון ביה"ס. תלמידים שיקבלו פטור מקורסים על בסיס לימודים קודמים, לא יוכלו להשתתף בקורסים אחרים עם תלמידי השנים המתקדמות יותר.
 • ההשתתפות בהרצאות, בדיסקציות ובסדנת התקשורת הינם חובה.
 • במסגרת הלימודים יושם דגש על למידה עצמית והגשת עבודות וסמינרים.
 • חיסונים – עפ"י הנחיות משרד הבריאות סטודנטים לא יורשו להשתתף בהוראה בבתי החולים ובמרפאות ללא קבלת כל החיסונים הנדרשים ע"י משרד הבריאות. חובה להשלים את כל החיסונים עד תחילת סמסטר ב' בשנת הלימודים הראשונה. סטודנטים שלא יעמדו בדרישה זו לא יוכלו להמשיך בלימודים לשנה ב'.
  >> נוהל חיסונים
 • בית הספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מועדי החופשות בשל הרכב תכנית הלימודים והתלות במוסדות חוץ.
 • הלימודים הקליניים יתקיימו על פני כל השנה.
 • לצורך הוראה מקוונת מתקדמת, על כל סטודנט להיות בעל מחשב נייד אישי פרטי עם המפרט הבא:
  זיכרון- 16 GB
  מעבד- i5 8250U
  דיסק- 512 SSD
  למעוניינים – ניתן יהיה להיעזר באוניברסיטת אריאל לרכישת מחשב עם אחריות ל- 4 שנים ומתאמים נדרשים. לפרטים ניתן לפנות למזכירות ביה"ס לרפואה 03-6453117
  לסטודנטים בעלי מחשב אישי פרטי ישלח מדריך להתקנת התוכנות הדרושות.

 

צוות ביה"ס עומד לרשותך ויפעל ככל יכולתו להצלחתך בלימודים תוך מיצוי יכולותיך והרגשת סיפוק והנאה.