סף קבלה לרפואה תש"ף

עדכון מתאריך  22.10.2019

סף קבלה: 208.28 – ומעלה