סף דחיה לשלב ב' תשפ"א

עדכון מתאריך 22.6.2020 – סף דחיה – 196.6 – ומטה

סף קבלה לרפואה תש"ף

עדכון מתאריך  22.10.2019, סף קבלה: 208.28 – ומעלה