סף קבלה לרפואה תשפ"א

עדכון מתאריך 30.08.2020, סף קבלה: 210.98 ומעלה

עדכון מתאריך 07.09.2020, סף קבלה: 210 ומעלה

סף קבלה לרפואה תש"ף

עדכון מתאריך 22.10.2019, סף קבלה: 208.28 ומעלה