מדור ארגון ושיטות

Slider

אודות

  • אפיון, הקמה והטמעת מערכת ניהול איכות בהתאם לתקני האיכות ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2005
  • ניהול תחזוקת נהלי עבודה בכל פעילות האוניברסיטה
  • מעקב אחר ביצוע מבדקים פנימיים ומבדקי עמיתים בכל יחידות האוניברסיטה וביצוע פעילות בעקבותיהם
  • קיום תשתית מתאימה לניהול מערך האיכות, הבטיחות ואיכות הסביבה כולל הדרכות,נהלים,פעילות מתקנת ומונעת, ריכוז ממצאים והפקת לקחים ומשובי לקוחות
  • שיפור תהליכים ושיטות עבודה
  • ביצוע סקר הנהלה שנתי להנהלת האוניברסיטה
  • תיאומים עם גורמי חוץ בנושאי איכות
  • ניהול ועדכון אתר האינטרנט של המדור
  • ניהול ותחזוקת פורום נאמני איכות באוניברסיטה