תקני איכות

תקני איכות

אוניברסיטת אריאל בשומרון גאה להיות המוסד האקדמי הראשון והגדול ביותר בישראל אשר עומד בדרישות תקני האיכות ואשר נמצא בתהליך מתמיד של הטמעת תרבות ארגונית שבמרכזה שיפור הנורמות בשירות בתהליכי עבודה, באיכות הסביבה ובבטיחות.

תקן ISO 9001:2015

הינו תקן שנועד ליצור, להטמיע, לשמור ולשפר את איכות השירות לסטודנטים תוך בקרה על תהליכי העבודה בכלל יחידות המנהלה באוניברסיטה תוך שמירה על סטנדרט עבודה גבוה.

   ☚ מדיניות האיכות, הבטיחות, אבטחת המידע, הגהות ואיכות הסביבה

תקן ISO 14001:2015

הינו תקן שמטרתו היא לתמוך בהגנת הסביבה ולמנוע זיהום תוך שמירת איזון עם צרכים חברתיים-כלכליים (מתוך המבוא לתקן) ההליך נועד ליצור, להטמיע, לשמור ולשפר את מערך הניהול הסביבתי באוניברסיטת אריאל בשומרון.

   ☚ מדיניות סביבתית

תקן ISO 18001:2015

הינו תקן המחייב בתהליך שנועד ליצור, להטמיע, לשמור ולשפר על נורמות בטיחות וגהות בארגון ולהוות חלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה והשירות באוניברסיטת אריאל בשומרון.

☚ זכאות לתקן