פורום נאמני איכות באוניברסיטה

פורום נאמני איכות מורכב מנציגי היחדות המנהלתיות באוניברסיטה ובמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה (הנדסאים באריאל)

חלקים מפעילות הפורום:

  • פעילות יחידתית וארגונית לעמידה בדרישות תקן ISO 9001:2015, הכוללים: ביצוע סקרי הנהלה יחידתיים, ביצוע מבדקים פנימיים ומבדקי עמיתים, ניהול חקירת אי התאמות ביחידה , ביצוע פעולות מתקנות ובדיקות אפקטיביות.
  • ליווי מבדקי הסמכה לתקן.
  • העלאת רעיונות לשיפור תהליכים בארגון, וקידומם בארגון.
  • כתיבת נהלים בהתאם לדרישות האוניברסיטה ומנהלי היחידות.