פרויקטים בביצוע

פרויקטים

פרויקטים בביצוע:

  • הסמכת יחידות ארגוניות לתקן איכות  ISO 9001:2015, 14001, 27001, 27799, 45001- מבדקים איכות פנימיים וחיצוניים למערכת ניהול איכות.

 

פרויקטים שוטפים:

  • פיתוח ועדכון טפסי האוניברסיטה.
  • עדכון וכתיבת נהלי האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה.
  • עדכון וכתיבת והוראות יחידתיות.