חברי סגל

דר רונן כהן ראש המחלקה

ד"ר כהן רונן א.

מרצה בכיר וראש המחלקה

ד"ר ביק איטה

מרצה בכירה

ד"ר כהן ארז

מרצה בכיר

ד"ר לוין איל

מרצה בכיר

ד"ר פרידברג חן

מרצה בכירה

ד"ר חיטמן גדי

מרצה

ד"ר יפת בשמת

מרצה

ד"ר נאור דן

מרצה

ד"ר פלד- שפירא הילה

מורה בכירה

גברת השכל עמליה

מורה בכירה