מסלול התמחות במדיניות חוץ

למה להתמחות במדיניות חוץ במחלקה ללימודי המזרח התיכון?

הסוגיות המעסיקות את מקבלי ההחלטות במדינת ישראל רבות ומגוונות באופיין ובמידת המורכבות שלהן. ככל שיעמדו לצידם מומחים טובים יותר, בעלי ידע נרחב יותר, ראייה בינתחומית ומביני השפה הערבית (כתובה ומדוברת), כך גדלה ההסתברות שהחלטתם תהא מושכלת יותר. המסלול המוצע מניח את המסד התיאורטי והמעשי לרכישת מומחיות בתחומי מדיניות החוץ. בנוסף לכך, אופייה הייחודי של המחלקה והשילובים הלימודיים הקיימים בה, יוצרים מודל מיוחד של בוגרים בעלי רקע נרחב מאד במדע המדינה, במזה"ת וכן בערבית.
שילוב זה הינו ייחודי לאוניברסיטת אריאל והוא מיושם הלכה למעשה במספר אוניברסיטאות בעולם הרואות בשילוב בין מדע המדינה למזה"ת וערבית (בין מדעי הרוח והחברה) – תכנית שמאפשרת לבוגריה לשלב לימודים תיאורטיים, לצד לימודים מעשיים. בוגרי המחלקה בתחומי עניין אלה, יוכלו להציע את עצמם כמועמדים ראויים ומקצועיים לתפקידים הקשורים למדיניות החוץ של ישראל ובכלל – בארגונים בינ"ל בארץ ובעולם.

המוטיבציה להקמת המסלול

מטרתו של מסלול לימוד זה היא לסייע בהכשרת מומחים בעלי ידע תיאורטי ומעשי בסוגיות הליבה השונות של מדינת ישראל, ומדיניות החוץ שלה, וכן באתגרים העומדים בפניה בזירות הבינ"ל.

תכנית הלימודים במסלול:

במסלול זה יילמדו 20 נ"ז לצד 30 נ"ז במדע המדינה שנלמדות כקורסי חובה לתואר (במסגרת החד-חוגי) – סה"כ 50 נ"ז.

 \  שנה ב' – דיפלומטיה ציבורית (או: מודל האו"ם – 4 נ"ז) – 4 נ"ז 

 \ שנה ב' – קורס תיאורטי בקבלת החלטות (או: ייעוץ למקבלי החלטות בדרג המגיני-2 נ"ז- (או סוגיות בקבלת החלטות) – 2 נ"ז

שנה ב' – כלכלה ופוליטיקה – 2 נ"ז 

\ שנה ב' – ישראל במלחמה ושלום – 2 נ"ז 

\ שנה ג' – המשפט הבינ"ל – 2 נ"ז 

\ שנה ג' – מדיניות החוץ של ישראל – 2 נ"ז 

\ שנה ג' – ניהול סכסוכים – 2 נ"ז 

(שנה ג' – פרקטיקום במדיניות חוץ – 4 נ"ז (100 שעות שנתיות – בשטח 

* 20 הנ"ז של קורסי המסלול הם על חשבון 20 הנ"ז של קורסי הבחירה במחלקה.

מודל האו"ם – הישגיות ומקצוענות כבר במהלך הלימודים לתואר

אחד מקורסי הליבה של המסלול הוא מודל האו"ם, קורס הניתן בשפה האנגלית ואשר הסטודנטים עוברים במהלכו הכשרה אישית באנגלית בניהול debate והכנת ניירות עמדה, כתיבת מאמרים וקבוצות דיון. הסטודנטים במודל האו"ם משתתפים בכנסים בארץ ובחו"ל ומגיעים להישגים מרשימים ביותר. כן הסטודנטים יוצאים לסיורים מודרכים בשגרירויות בארץ ובחו"ל, בכנסת, במשרד החוץ ובמשרדי ממשלה אחרים, וזוכים לקבל הרצאות מבכירי משרדי הממשלה, משגרירים ומאנשי ממשל מארה"ב ומאירופה. בשנת תשע"ו, השתתפו מספר סטודנטים בכנס של האיחוד האירופי בבריסל וזכו לקבלת פנים חמה ולחוויה מקצועית מגבשת.

מהו הפרקטיקום?

הפרקטיקום הוא פרויקט התמחות באחד ממוסדות השלטון (מרכז המידע של הכנסת, משרד החוץ, ארגונים ציבוריים, מכוני מחקר יישומיים וארגונים לא ממשלתיים העוסקים בסוגיות כגון הסברה ותקשורת בזירה הבינלאומית). מטרתו של פרויקט ההתמחות היא להעניק לסטודנטים הזדמנות לטעום מהעבודה הנעשית במוסדות הללו. במסגרת הפרויקט יתחככו הסטודנטים עם ממלאי תפקידים בדרגות שונות ויתנסו בכתיבת ניירות עמדה, כדוגמת ניירות העמדה המשמשים את מקבלי ההחלטות בבואם להכריע בנושאים שונים וכן בהגשת עבודה מחקרית בתחום התמחותו.
את הפרקטיקום ינהל אחד ממרצי המחלקה המתמחה בתחום. הסטודנטים יוכוונו על ידי מנהל הפרקטיקום לאותם מוסדות ויעדים הקשורים לתחומי המסלול. המרצה יבצע מעקב וינחה את הסטודנטים ויכין אותם לקראת הפרקטיקום, במהלך הפרקטיקום וכמובן ילמד אותם אף לכתוב ניירות עמדה הרלוונטיים לאותה מסגרת מקצועית הנגזרת מתחומי ההתמחות של המסלול.