לימודי תעודה בפרסית

עיקרי התוכנית:

\  הרחבת תחום השפה הפרסית המדוברת במסגרת לימודי המחלקה ללימודי המזה"ת, לצד לימודי הערבית הספרותית והמדוברת.

\  שילוב לימודי הפרסית המדוברת תוך התמקדות בפיתוח מיומנות הבנת הנקרא והנשמע ויכולת תרגום של טקסטים העוסקים במזה"ת, ובכלל – וזאת על בסיס השפה המדוברת (ללא קריאת טקסטים קלאסיים).

מטרות התוכנית:

\  להביא את סטודנטים לרמה גבוהה של דיבור וקריאה של השפה הפרסית המדוברת, הכתובה והמשודרת.

\  להרחיב את מעגלי הידע של סטודנטים, בוגרי המחלקה ותלמידי חוץ בתחום של לימודי איראן ופרס.

\  להקנות התמקצעות וכלים בשפה שצוברת תאוצה ברמת העניין והמחקר, הן באקדמיה והן במוסדות המדינה השונים, לרבות, צבא ומוסדות ביטחוניים.

 

המטרה העיקרית:

\  הקניית כלים לשימוש בשפה הפרסית הכתובה והמדוברת, ושאיפה להביא את התלמידים למיומנות שתאפשר להם להשתלב בעתיד בתחום זה, על פי הישגיהם.

\  מסלול לימודי תעודה בפרסית – ללא תואר ראשון.

מסלול זה פתוח לכל המתעניין, תנאי סף ראשוני – הכרת הערבית הספרותית ברמה בסיסית (קריאה וכתיבה).
הרישום בעיצומו! לפרטים נוספים ולרישום – המחלקה ללימודי המזרח התיכון email 4 .

מס' המקומות מוגבל. כל הקודם זוכה.

\  מסלול משולבלימודי תואר ראשון בלימודי המזה"ת\מדע המדינה + לימודי תעודה בשפה הפרסית.

תכנית הלימודים 

שנהשם הקורסשעות שנתיותסה"כלתעודה

שנה ב'

פרסית למתחילים

4

4 ש"ס +

4 ש"ס

שנה ג'

פרסית למתקדמים

4

4 ש"ס +

4 ש"ס

סה"כ

 

8

16 ש"ס

הסמכה בתום הלימודים:

\  תואר ראשון בשלוב תעודה – המסיימים יהיו זכאים לקבלת תואר ראשון בלימודי המזה"ת ומדע המדינה לצד התעודה.

\  תעודת לימודי פרסית – המסיימים יקבלו תעודה מטעם המחלקה והאוניברסיטה המעידה על לימודי פרסית בסך של 16 ש"ס.


שימו לב! המחלקה והמרכז לחקר המזה"ת שמחים לבשר כי סטודנטים החברים במרכז ואשר יירשמו לקורס פרסית למתחילים בשנה הבאה ייזכו לסבסוד של עד 20% מ​עלות הקורס.