מסלול התמחות בניתוח והערכת מדיניות מזרח תיכונית – אנליסט מזה"ת

אז על מה מדובר בעצם?

כידוע, המזרח התיכון הוא אחד האזורים המרתקים בעולם. היותו ממוקם גיאוגרפית בין מזרח למערב שאב אליו מקדמת דנא אוכלוסיות מגוונת מטעמים שונים, בהם הגעה למקומות קדושים, צליינות, תיירות או מסחר. כל אלו הפכו את האזור בעת הנוכחית לרב-תרבותי, רב-דתי ורב עדתי. ההרכב הדמוגרפי של אוכלוסיית האזור יצר, מטבע הדברים, תצורות שונות של מבנים פוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים שעיצבו את אי יציבותו ואת היותו רווי בסכסוכים.

מורכבותו של אזור זה דורשת ממקבלי ההחלטות במערכת המדינית והביטחונית לקבל החלטות הרות גורל המשפיעות על הציבור הישראלי והאזורי ומדגישה את הצורך שלהם במקורות ידע אמינים ועדכניים שישרתו אותם בגיבוש פתרונות חדשניים לנוכח הנסיבות המשתנות. סטודנטים המתמחים בלימודי המזרח התיכון מהווים בסיס פוטנציאלי בעל הכישורים המתאימים לסייע לקובעי המדיניות לקבל החלטות המבוססות על מידע מעמיק ועל שיטות מחקר מתאימות.

המחלקה ללימודי המזרח התיכון ומדע המדינה באוניברסיטת אריאל יצרה עבורך מסלול לימודים המתבסס על הידע התיאורטי והמעשי המחבר בין עולמות המדע השונים אך המשלימים – מזה"ת ומדע המדינה וערבית. היכרות מעמיקה זו של העולמות המדעיים השונים אך גם המשלימים, מהווה את הבסיס לפיתוח יכולות של ניתוח, הערכה והמלצות למדיניות המוצעות במסלול זה.

מסלול התמחות ייחודי זה, מיועד להכשיר את הסטודנטים למחקר, ניתוח וכתיבה המכוונים לצרכים הייחודיים של עיצוב מדיניות בתחומי הביטחון, מדיניות חוץ, כלכלה פיתוח וממשל. במסגרתו של מסלול זה תתווסף ללימודי הליבה של המזרח התיכון התמחות בתהליכי קבלת החלטות, דיפלומטיה ציבורית, מדיניות חוץ ומדיניות ביטחון. כמו כן, הסטודנטים יוכשרו לביצוע הערכת מצב ומודיעין, כתיבת ניירות עמדה ומדיניות בתחומים מגוונים, ביכולת חשיבה אסטרטגית וניסוח הערכות עתידיות ואף יתנסו בכך באופן מעשי.

היתרון המובהק של התכנית שלנו הוא כי מחצית מהמסלול מוקדש להתמחות בחדרי סימולציה וסימולציית סייבר, הייחודית בארץ, ובכך, הסטודנטים שלנו רוכשים את הניסיון לא רק בין ארבע כיתות, אלא מתרגלים אותו לכל אורך המסלול.

מסלול זה יאפשר לבוגריו רכישת כלים תיאורטיים ומעשיים חדשים ויסלול עבורם את הדרך להשתלבות בשוק העבודה, בין אם בתחומי הביטחון, הכלכלה והדיפלומטיה.

אוכלוסיית היעד

סטודנטים לתואר ראשון, המעוניינים להפיק מלימודיהם ידע נרחב, התמקצעות מעשית וכן אפשרות להשפיע מאחורי הקלעים על נושאי המשרות השונים בזירה הפוליטית במדינת ישראל. תנאי הקבלה במסלול זה זהים לתנאי הקבלה למחלקה:

\  תנאי הקבלה למסלול בהתאם לתנאי הקבלה למחלקה

רשימת הקורסים במסלול התמחות בניתוח והערכת מדיניות מזרח תיכונית

במסלול זה יילמדו 20 נ"ז נוספות (על חשבון קורסי הבחירה במחלקה) ל-32 נ"ז בלימודי מזרח תיכון שנלמדות כקורסי חובה לתואר (במסגרת החד-חוגי) – סה"כ 52 נ"ז מתוך 124 נ"ז הנדרשים לתואר:

\  החלק התיאורטי והמתודי – סה"כ – 10 נ"ז

    \ שנה ב' – קורס תיאורטי בקבלת החלטות – (2 נ"ז)

    \ שנה ב' – דיפלומטיה ציבורית + מודל האו"ם (2+2 נ"ז – מודל האו"ם הוא במסגרת תרגול ללא נ"ז)

    \ שנה ב' – מדיניות הביטחון של ישראל (2 נ"ז)

    \ שנה ב' – מדיניות החוץ של מדינות המזרח התיכון (2 נ"ז)

    \ פרקטיקום – סה"כ 10 נ"ז:

    \  שנה ג' – כריית מידע – Data Mining
       (4 נ"ז – סמס' א')

    \ שנה ג' – כתיבה מקצועית – כלים לגיבוש מדיניות – (ניירות עמדה, גיבוש הערכות  מצב, מתודות לגיבוש המלצות) – 2 נ"ז – יינתן בסמס' א'

   \ שנה ג' – פרקטיקום סימולציה – חשיבה אסטרטגית וטקטית (4 נ"ז – סמס' ב')

מומלץ לסטודנטים לקחת מסלול נוסף בערבית ספרותית וכן ערבית מדוברת כדי לחזק את עולם התוכן המזרח תיכוני

סה"כ נ"ז לתואר ולמסלול המוצע 124 נ"ז.

הסבר על הפרקטיקום:

\ הפרקטיקום במסלול זה הוא ייחודי מסוגו בארץ. כפי שניתן לראות בתכנית, החלק הפרקטי הוא בלימודי כריית מידע (4 נ"ז) בו יילמדו הסטודנטים עולם תוכן מקצועי של גישה למערכות מידע, לימודי שפת מחשב (R) (שהיא שפה מתקדמת לשפת ה-(SPSS ותכנים נוספים. בנוסף יילמדו ויתרגלו הסטודנטים כיצד לכתוב ניירות עמדה. בסמסטר ב' של שנה ג' – ייכנסו הסטודנטים למרכז הסימולציה האוניברסיטאי ויתרגלו תרחישים שונים מתחומי הסוגיות הכלכליות, הפוליטיות, הדתיות, הצבאיות של מדינת ישראל והמזרח התיכון. בסימולציות אלה יצטרכו הסטודנטים להביא לידי ביטוי את עולם התוכן הנלמד בתואר ובמיוחד – במסלול. במספר סימולציות ייצפו מומחים מובילים בישראל מהזירה הצבאית והמחקרית שגם יתחקרו את התרחישים השונים ואת תהליכי קבלת ההחלטות, תהליכי הגישה לניתוח וביצוע ההערכה המקצועית.

\ כלל קורסי הפרקטיקום הקורסים הללו יינתנו על ידי מומחים מהמחלקה מהאוניברסיטה ובכך ייווצר חיבור אקדמי-מקצועי כמתבקש מטבע אופיו של המסלול – לגורמים מקצועיים נוספים במרחב האקדמי והמקצועי.

סטודנטים מצטיינים ומובילים יזכו למלגת עידוד ויזכו לפרסם את הניתוחים שלהם באתר המרכז לחקר המזה"ת ומרכז אסיה.

עם סיום הלימודים ועמידה בכל המבחנים יזכה הסטודנט לתעודה: בוגר המחלקה ללימודי המזה"ת ומדע המדינה וכן תינתן תעודה על לימודי מסלול התמחות בניתוח והערכת מדיניות מזרח תיכונית.