מסלול טרוריזם בעידן המודרני

במסגרת לימודי הדו-חוגי בחוג לקרימינולוגיה ובחוג ללימודי המזרח התיכון נפתח מסלול לימודים חדש – "טרוריזם בעידן המודרני" שעוסק בהיבטים שונים של הטרור, הן בהיבט הקרימינולוגי והן בהיבט הפוליטי-מדיני, בהקשרים של תרבות, פוליטיקה וכלכלה. כך, לצד הקרימינולוגיה המנתחת את עבירת הטרור ומבצעיהן, רוכשים הסטודנטים ידע בנוגע להיבטים מדינתיים בעלי מוטיב חברתי, פוליטי, כלכלי ופשיעתי. זאת במטרה להציע לסטודנט שיבחר במסלול  עולם תוכן שישמש מסד ללימודי המשך בתחומי הקרימינולוגיה, אכיפת החוק, וכן, בייעוץ למקבלי החלטות בתחום המדינתי, החברתי והכלכלי.

בסיום התואר, סטודנט אשר עמד בדרישות המסלול ובדרישות המפורטות בתקנון האוניברסיטה, יקבל תעודה פנימית של סיום מסלול "טרוריזם בעידן המודרני"

סטודנט שיבחר ללמוד במסלול ה"טרור" יצטרך להירשם (החל משנה א' או משנה ב' לתואר) לסה"כ 10 קורסי בחירה ייעודיים למסלול: 5 קורסים בחוג לקרימינולוגיה ו-5 קורסים בחוג ללימודי המזרח התיכון. כמו כן, עליו להירשם בשנה ג' לשני סמינריונים ייעודיים למסלול: 1 בחוג לקרימינולוגיה ו-1 בחוג ללימודי המזרח התיכון.

להלן קורסי הבחירה הייעודיים למסלול זה:

בלימודי מזרח התיכון

המזה"ת בעידן האביב הערבי

כלכלה, פשיעה וטרור

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית

תולדות הטרור והמלחמה בטרור

מטבח מינכן למגדלי התאומים

בקרימינולוגיה

טרור וסמים

טרור סייבר

טרוריזם

טרור בראי המשפט

טראומה וטיפול בנפגעי טרור

בנוסף לקורסים של מסלול הטרור, יצטרך הסטודנט להירשם לקורס בחירה אחד נוסף לפי בחירתו בחוג לקרימינולוגיה  (זה לא כולל את חובות קורסי הבחירה בחוג ללימודי המזרח התיכון!!!).