ספר טלפון

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה למדעי החברה והרוח
המחלקה ללימודי המזרח התיכון
ד"ר רונן א. כהןראש המחלקה 38...03-90לחץ להצגהronenco@....ilלחץ להצגה
ד"ר גדי חיטמןסגל בכיר 43...03-9לחץ להצגהgh79196...omלחץ להצגה
ד"ר אייל לויןסגל בכיר 88...03-9לחץ להצגהlewin121...comלחץ להצגה
ד"ר חן פרידברגסגל בכיר 68...074-7לחץ להצגה...לחץ להצגה
ד"ר דן נאורסגל בכירndan@...לחץ להצגה
ד"ר ארז כהןסגל בכיר 32...03-9לחץ להצגהnmnl15@...ilלחץ להצגה
ד"ר בשמת יפתסגל בכירbosmatya@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר חן קרצ'רסגל בכירלחץ להצגה
גב' טליה בן קיקירכזת מחלקה מזרח התיכון 44...0390לחץ להצגהtaliyab@....ilלחץ להצגה
גב' אניה רבנקוברכזת סטודנטים בכירה 39...03-97לחץ להצגהannare@...ilלחץ להצגה
פקס 49...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה