לימודי תעודה בערבית מדוברת

 

התכנית ללימודי הערבית המדוברת

באוניברסיטת אריאל אנו שמים דגש על לימודי הערבית המדוברת מתוך אמונה שהשפה המדוברת היא חלק בלתי נפרד מלימודי האזור ומלימודי השפה הערבית הספרותית.

מטרות התוכנית:

\ להשלים את לימודי הערבית הספרותית בלימודי השפה הערבית המדוברת.

\ היכרות עם הלהגים השונים והתמקדות בלהג העירוני.

\ להקנות כלים לשימוש אקטיבי בשפה המדוברת, ולהביא את הלומדים ליכולת להשתלב בתחומי עיסוק שבהם נדרשת שפה זו, על-פי הישגיהם.

 

עיקרי התוכנית: 

\ לימוד מורחב של השפה הערבית המדוברת – חמישה (5) סמסטרים. \ קבוצות שיח בהנחיית דוברים ילידיים. \ הכתיבה במהלך הלימוד הנה באותיות ערביות (ולא בתעתיק עברי). \ סיורים לימודיים בישובים שונים. \ מפגשים עם סטודנטים דוברי השפה ממוסדות אקדמיים מקבילים. \ הלימוד מיועד ללומדי השפה הערבית הספרותית, ללומדים מן החוץ ולבוגרי המחלקה.

התכנית מתקיימת בשני מסלולים:

    • מסלול לימודי תעודה בערבית– ללא תואר ראשון. מסלול זה פתוח לכל המתעניין, תנאי סף ראשוני – הכרת הערבית הספרותית ברמה בסיסית (קריאה וכתיבה). הרישום בעיצומו! לפרטים נוספים ולרישום – המחלקה ללימודי המזרח התיכון email 4 *מס' המקומות מוגבל – עד 20 סטודנטים בכיתה. כל הקודם זוכה.
    • מסלול משולב– לימודי תואר ראשון בלימודי המזה"ת\מדע המדינה + לימודי ערבית (חד חוגי) + השלמה ללימודי תעודה. נקודות זכות בערבית בתואר ראשון הם 22 נ"ז (28 ש"ש בפועל).

לימודי ערבית במסגרת התכנית:

תוספת התעודה היא 20 ש"ס על פי הפירוט הבא (סה"כ משולב תואר ראשון 48 נ"ז):

שנהשם הקורסשעות סמסטריאליותנקודות זכות (סה"כ לתעודה)
סמס' ב שנה א'

ערבית מדוברת למתחילים א'

44

סמס' א שנה ב'

ערבית מדוברת למתחילים ב'

44

סמס' ב' שנה ב'

ערבית מדוברת למתקדמים א

44
סמס' א' שנה ג'ערבית מדוברת למתקדמים ב'

4

4

סמס' ב' שנה ג'סדנאות שיח

4

4

סה"כ2020

הסמכה בתום הלימודים:

\ תואר ראשון בשלוב תעודה – המסיימים יהיו זכאים לקבלת תואר ראשון בלימודי המזה"ת ומדע המדינה לצד התעודה. \ תעודת לימודי ערבית– המסיימים יקבלו תעודה מטעם המחלקה והאוניברסיטה המעידה על לימודי ערבית בסך של 20 ש"ס.