המסלול החד-חוגי

 

מבנה התואר מורכב מ- 32 נ"ז במזה"ת, 30 נ"ז מדעי המדינה, 22 נ"ז ערבית, 8 נ"ז קורסי הרחבה, 20 נ"ז קורסי בחירה, 12 נ"ז מתודולוגים

מבנה התואר במסלול החד-חוגי:
מזה"ת – 32 נ"זהרחבה – 8 נ"ז
מדה"מ – 30 נ"זבחירה – 20 נ"ז
ערבית – 22 נ"ז (28 ש"ש)מתודולוגיים – 12 נ"ז
סה"כ 124 נ"ז

שימו לב!

  • ניתן לקחת קורסי בחירה מעל המספר השנתי המומלץ, אך לא יותר מהסך הנדרש לתואר.
  • בעלי בגרות בערבית?

תכנית לימודים שנתית:

מסלול חד חוגי