תנאי הקבלה לימודי המזרח התיכון ומדעי המדינה – תשפ"א

לקראת תואר: B.A

משך שנות לימוד: 3 שנים

הציון הקובע לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי.

סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.

כמו כן, כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודים במוסד, ולהגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנה ב'.קבלה ללא סיווג רמה תהיה במסגרת קבלה על תנאי.

זכאות לבגרות ו- 4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי קבלה הכרחי.

תנאי קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

קבלה על סמך בגרות בלבד

ממוצע בגרות 85 + סיווג רמה באנגלית

קבלה מן המניין

80-85

ועדת חריגים- זימון לראיון אישי

קבלה על סמך ציון קבלה משולב

500

קבלה מן המניין

הנדסאי

הנדסאי מדופלם בממוצע ציונים חיצונים 80

 

קבלה מן המניין

פטורים על סמך לימודי הנדסאים יותנו בהצגת דיפלומת הנדסאים.

הנדסאי לא מדופלם בממוצע ציוני מה"ט 80 לפחות

ועדת חריגים- זימון לראיון אישי

הצגת דיפלומת הנדסאים עד תום שנה א'

בעלי בגרות חו"ל

 

פסיכומטרי- 500

קבלה מן המניין

מבחן יע"ל בציון 105 לפחות

שווה ערך בגרות ממשרד החינוך

גילאי 30+

קבלה במסגרת "שומע חופשי".

קבלה על סמך לימודים אקדמיים קודמים בהיקף 10 ש"ש (20 ש"ס) לפחות בממוצע 65 לפחות.

שומע חופשי– תוכנית הלימודים מוגבלת ל- 13 ש"ש, מעבר לסטטוס מן המניין מותנה בסיום 10 ש"ש לפחות בממוצע 65 .

הפנייה למכינה ייעודית

 

מופנים למכינה ייעודית:

זכאות לבגרות לבעלי 3 יח"ל אנגלית

*גילאי 30 ומעלה ללא תעודת בגרות.

קבלה לאחר מכינה ייעודית-

ממוצע 75-80 – קבלה מן המניין

ממוצע 70-75  זימון לראיון אישי

בעלי לימודים אקדמיים קודמים

יועברו להחלטת וועדת הקבלה. 

בקשה לקבלה למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה 

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה כפי שפורסמו, יכולים להגיש בקשה לדיון במועמדותם במסגרת "קבלה לסמסטר".

"קבלה לסמסטר" הינה תוכנית לימודים במסגרת סמסטר אחד שכוללת מערכת שעות מוכתבת ע"י המחלקה וכוללת קורס אנגלית בהתאם לסיווג רמה.

מעבר לסמסטר העוקב לסטטוס "מן המניין" יותנה בסיום הסמסטר בממוצע 70 לפחות ועמידה בדרישות הנוספות שנקבעו עבור הסטודנט.

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

סטודנט שלא יעמוד בכללים שנקבעו לצורך מעבר לסטטוס "מן המניין", לא יתקבל למחלקה ללימודי המזרח התיכון/ מדעי המדינה ויתאפשר לו להמשיך לימודיו בסמסטר הבא במחלקה הרב תחומית.

פרטים נוספים ניתן לקבל במרכז ייעוץ לימודים בטלפון: 1-800-660-660.

תשובות אפשריות לאחר ראיון אישי- קבלה מן המניין/קבלה על תנאי/ קבלה לסמסטר/הפנייה למכינה ייעודית.

 

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

מועמד שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית, ו/או נבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, נדרש להציג מבחן יע"ל בציון 105 לפחות. 

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים