תעודת הוראה בערבית

מדינת ישראל ומערכת החינוך בכלל זה, עוברת תמורה משמעותית בתפיסת לימודי הערבית במוסדות החינוך, החל מבתי הספר היסודיים ועד לתיכון. המחלקה ללימודי המזה"ת ערוכה מקצועית להציע תכנית לימודים עשירה העומדת בכל סטנדרט של משרד החינוך. בנוסף, המחלקה מציעה במהלך הלימודים את ההתמקצעות בקורסי המסלול הקיים בערבית וכן בשפה הערבית המדוברת, בייחוד לאור היקף הלימודים המתפרש על פני שלוש שנים (ברמות: מתחילים, מתקדמים וסדנאות שיח). במדינת ישראל מורי הערבית מתמחים בעיקר בערבית הספרותית ופחות במדוברת; אשר על כן, בוגרי התכנית המוצעת יהוו את חוד החנית של מורי הערבית בארץ, שכן הם יתמקצעו הן בערבית הספרותית והן בערבית המדוברת. למעשה, המחלקה ללימודי המזה"ת מציעה תכנית מגוונת שעתידה להכשיר מורים השולטים בשפה הערבית על רבדיה השונים. ובכך להציע לבוגרי התכנית מסלול ייחודי ואטרקטיבי לרכישת מקצוע נדרש.

 

learn

למי מיועדת התכנית?

לימודי תעודת ההוראה פתוחים למועמדים הרוצים לרכוש תואר ראשון בלימודי המזה"ת, ערבית ומדע המדינה ותעודת הוראה בערבית. כמו כן, התכנית פתוחה לבוגרים ממחלקות המזה"ת שרכשו את הערבית במהלך התואר הראשון והשני וכן לבוגרי ב.א. ומ.א. מהמחלקות לערבית מכל המוסדות המוכרים במל"ג.

הסטודנטים המעוניינים להצטרף לתכנית, מגיעים משני מסלולים עיקריים:

א. בעלי תואר ראשון/שני בערבית
ב. בעלי תואר בלימודי המזה"ת

 

תכנית הלימודים:

 

פירוט תחומי הידע במסלול המוצע סה"כ – 50 נ"ז – בשלושה אשכולות

 

אשכול ראשון – קורסי השלמה לבוגרים שסיימו תואר בלימודי מזה"ת
שישה קורסים– 10 ש"ש – 20 נ"ז:

 1. תורת הצורות – 2 ש"ש
 2. תחביר ערבי – 2 ש"ש
 3. קריאה וניתוח טקסטים ספרותיים מודרניים– 2 ש"ש
 4. קריאה וניתוח טקסטים מן התקשורת – 2 ש"ש
 5. הבעה בע"פ (מדוברת/ספרותית) – 2 ש"ש

 

אשכול שני – קורסים לכלל הסטודנטים להוראת ערבית– 11 ש"ש – 22 נ"ז

 1. הוראת עמיתים – 1 ש"ש
 2. הוראה שפה – תיאוריה ומעשה – 2 ש"ש
 3. דידקטיקה, פדגוגיה ומתודיקה של המקצוע – 2 ש"ש
 4. התנסות מעשית שנה א' – 2 ש"ש
 5. התנסות מעשית שנה ב' – 4 ש"ש

אשכול שלישי:

ערבית מדוברת – מתחילים – 4 ש"ש (8 נ"ז) – שנה א'
קורסי רשות: ערבית מדוברת – מתקדמים – 4 ש"ש (8 נ"ז) – שנה ב'
שלושת האשכולות יינתנו לבעלי תואר במזה"ת: ערבית ספרותית – 40 נ"ז בשני אשכולות – וערבית מדוברת מתחילים (א'-ב') – 8 נ"ז – באשכול אחד

*** בעלי תואר בערבית – ילמדו רק את אשכול שני ושלישי ***

 

שלושה מסלולים לרכישת תעודת ההוראה בערבית:

 

מסלול ראשון – תואר ראשון משולב תעודת הוראה – 4 שנים:

במסלול זה, סטודנטים ילמדו/יבחרו קורסים ממסלול תעודת ההוראה כבר במהלך שנה ג'.
השנה הרביעית תוקדש להשלמת יתרת הקורסים ולהתנסות המעשית.

מסלול שני – לימודים במשך שנתיים אקדמיות:

מסלול זה מיועד עבור בוגרים בעלי תואר ראשון\שני בלימודי ערבית או מזה"ת

 1. בשנה הראשונה ילמדו הסטודנטים את ליבת הקורסים בלימודי תעודת ההוראה.
 2. השנה השנייה תוקדש להשלמת יתרת הקורסים המוצעים במסלול ולהתנסות המעשית.

סטאז' – בשני המסלולים לעיל לאחר קבלת תעודת ההוראה על הסטודנט להשתתף באופן פעיל בסדנת הסטאז".

 

מסלול שלישי – בוגרי תואר במזה"ת במסלול ערבית + תעודת הוראה (אוניברסיטת אריאל):

במסלול זה על הסטודנטים לקחת רק את הקורסים הבאים מבין קורסי ההשלמה:

 1. תורת הצורות – 2 ש"ש
 2. תחביר ערבי – 2 ש"ש
 3. קריאה וניתוח טקסטים מן התקשורת ב' – 1 ש"ש
 4. הבעה בע"פ (מדוברת/ספרותית) – 2 ש"ש

התנסות מעשית בשנה השנייה ללימודי ההוראה – הוראה בכיתות הלימוד בבתי הספר:

מטרת ההתנסות המעשית היא להקנות לסטודנטים התנסות בשטח וביישום התיאוריות שנלמדו בשנה הראשונה של תעודת ההוראה, ולהכינם באופן מיטבי להוראה מעשית עם תום לימודיהם,
במסגרת ההתנסות המעשית בשנת הלימודים השנייה של תעודת ההוראה, על הסטודנטים לצפות בשיעורים הניתנים על ידי מורים ותיקים בחט"ב ובבתי ספר תיכוניים. בעקבות כל שיעור, הסטודנטים ימלאו דו"ח צפייה ובסיום כל שיעור יתקיים דיון בינם לבין המורה המלמד לשם ליבון סוגיות שעלו במהלכו. בתום תקופת צפייה בשיעורים, הסטודנט יעביר בעצמו שיעור ניסיון לתלמידים, בנוכחות המורה המלמד והמרצה. לאחר שיעור הניסיון יתקיים דיון וניתוח והסטודנט יכתוב רפלקציה. כל דו"חות הצפייה והרפלקציה יאוגדו לפורטפוליו, שיחד עם עבודות נוספות יוגש למרצה בתום הקורס.

הסטאז'

הסטאז' הוא התקופה שלאחר קבלת תעודת ההוראה. בתקופה זו על הסטודנט ללמד בהיקף משרה של לפחות 8 שעות שבועיות בבתי ספר ופעם בשבועיים להגיע לסדנת סטאז' באוניברסיטה בהנחיית איש מקצוע (לא בהכרח מתחום הערבית) על מנת ללבן סוגיות הקשורות להוראה בכיתה.

*** לצד לימודי המקצוע הסטודנטים יהיו חייבים ללמוד את לימודי הפדגוגיה בחוג להכשרת מורים