گروه مطالعات خاورمیانه

درباره دپارتمان

دپارتمان مطالعات خاورمیانه در سال 2004 تاسیس شده است. برنامه جدید و نوآورانه آن شامل مطالعات خاورمیانه، مطالعات عربی، علوم سیاسی و مطالعات اسرائیل می باشد. این برنامه در میان سایر مطالعات و برنامه های خاورمیانه وعلوم سیاسی در اسرائیل منحصر به فرد است، از این رو که یک رویکرد میان رشته ای را ارائه می دهد که ترکیبی است از مطالعاتی هم در زمینه علوم انسانی و هم در زمینه علوم اجتماعی، مشابه آنچه درسایر دانشگاه های پیشرو در سراسر جهان میتوان یافت. انجمن آموزش عالی اسرائیل توصیه کرده است که این رویکرد میان رشته ای توسط سایرموسسات که برنامه های در زمینه مطالعات خاورمیانه در اسرائیل دارند نیز اتخاذ شود. در برنامه ی ما، دانشجویان هم در علوم سیاسی و هم در مطالعات خاورمیانه پایه ی قوی کسب می نمایند و می تواند دوره های اختیاری پیشرفته در مطالعات خاورمیانه ،علوم سیاسی، و مطالعات اسرائیل و یا مطالعات عربی را انتخاب نمایند. تاریخ، سیاست و فرهنگ خاور میانه، از آغاز اسلام در قرن 7 تا دوره معاصر، و همچنین رژیم های معاصر خاورمیانه مورد مطالعه قرار میگیرد. دانشجویان در علوم سیاسی، دولت تطبیقی، روابط بین الملل، مدیریت عمومی، تصمیم گیری، و غیره را فرا میگیرند.

این برنامه برای دانشجویان مدرن ترین ابزار پژوهش های علمی برای درک و تحقیق مسائل سیاسی معاصر که کشورهای خاورمیانه، از مصر تا ایران، از ترکیه تا شبه جزیره عربستان، با آن مواجه هستند را فراهم می کند. دوره های جدید عبارتند از اقتصاد سیاسی خاور میانه، کشورهای مغرب و یک دوره درباره اسلام در آسیای مرکزی. دروس اختیاری در رشته علوم سیاسی دوره های باارزش مربوط به سیاست اسرائیل، دولت، و اقلیت ها و همچنین چالش ناسیونالیستی فلسطینی را ارائه می دهد.

 

دانشجویان می توانند یکی از چهارمسیر از مطالعه را انتخاب کنند:

  1. مسیر اصلی واحد – شامل مطالعات خاورمیانه، علوم سیاسی و عربی.
  2. مسیر اصلی واحد با عربی فشرده، شامل مطالعات خاورمیانه و علوم سیاسی با مطالعات عربی فشرده تر.
  3. مسیر اصلی دو گانه – شامل مطالعات خاورمیانه و علوم سیاسی (بدون عربی).
  4. مسیر اصلی دو گانه – برنامه ای است شامل رشته علوم سیاسی، و یا مطالعات خاورمیانه به همراه یک رشته دومی در دپارتمانی در دانشکده علوم اجتماعی و علوم انسانی.

earth

 یک گواهینامه در مطالعات عربی – مطالعات فشرده در زبان و ادبیات عربی.
 یک گواهینامه در مطالعات فارسی – مطالعات فشرده در زبان و ادبیات فارسی.