לימודים במחלקה ללימודי המזרח התיכון ומדעי המדינה

המחלקה ללימודי המזרח התיכון הוקמה בשנת 2004. תכנית הלימודים החדשנית של המחלקה משלבת באופן מובנה ותכליתי את לימודי המזרחנות (מזה"ת), מדעי המדינה, הערבית וההרחבה בלימודי ישראל. תכנית זו, שהיא ייחודית בנוף לימודי המזרחנות ומדעי המדינה בישראל, מציעה שילוב דיסציפלינרי של מדעי הרוח והחברה. שילוב ייחודי זה קיים באוניברסיטאות מובילות בעולם, ונתפס בעיני המועצה להשכלה גבוהה בירושלים כשילוב הכרחי לפיתוח לימודי המזרחנות בשילוב מדעי המדינה וההפך. ייחודה של התוכנית הוא בכך שהסטודנטים לומדים מרכיבים נוספים בלימודי האזור, מדינת ישראל ולימודי ערבית ברמת מסלול ותעודה, מעבר ללימודים המקובלים בתחום מדעי המדינה ו\או המזרח התיכון. על תשתית איתנה זו לומדים הסטודנטים גם קורסי בחירה בארבעת התחומים הבאים: לימודי המזרח התיכון, מדעי המדינה, הרחבה בלימודי ישראל וערבית. במהלך שלוש שנות הלימוד הסטודנטים נדרשים ללימוד היבטים פוליטיים, היסטוריים ותרבותיים שונים של האזור – החל מראשית האסלאם במאה השביעית, עבור בימי-הביניים וכלה בתקופה המודרנית ובמקביל – לימודי עומק במדעי המדינה – משטרים מדיניים, יחב"ל, קבלת החלטות, מנהל ציבורי ושלטון מקומי ועוד.

תכנית הלימודים במחלקה

תכנית הלימודים במחלקה מציבה התייחסות מדעית לסוגיות בנות-זמננו מכל תחומי המדיניות וההיסטוריה הפוליטית של מדינות המזרח התיכון ממצרים ועד איראן, מתורכיה ועד חצי האי ערב. כמו כן, הוכנסו קורסים חדשים בלימודי כלכלת המזה"ת וישראל, מדינות המגרב וכן על האסלאם במדינות מרכז אסיה. בלימודי מדעי המדינה, קיים דגש רב על המשטר והפוליטיקה בישראל כמדינה חשובה ומרכזית במזרח התיכון. לצד לימודים אלה, ניתנים קורסי הרחבה בלימודי ישראל – אודות המשטר בישראל, כנסת ישראל, אתגרי הלאומיות הפלסטינית למדינת ישראל. אחוז ניכר מבוגרי המחלקה ממשיכים את לימודיהם לתארים מתקדמים בארץ ובעולם, בתחומי מזרחנות, במדעי המדינה, או מדיניות ציבורית, יחב"ל ועוד. כמו-כן, תחומי הידע הנלמדים במחלקה מאפשרים לבוגריה להשתלב בעבודה במקצועות הדורשים ידע מעמיק בהיסטוריה הפוליטית והחברתית של מדינות האזור ובפרט מערכת הביטחון על ענפיה השונים.

 

מסלולים עיקריים במחלקה:

\ המסלול החד חוגי – מסלול ערבית – שילוב משולש של לימודי המזה"ת מדעי המדינה וערבית מורחב.

\ המסלול החד חוגי – ניתוח והערכת מדיניות מזרח תיכון.

\ המסלול החד חוגי/ דו חוגי – התמחות במדיניות חוץ.

\ המסלול הדו-חוגי – לימודי מזה"ת ומדעי המדינה (ללא ערבית).

\ המסלול הדו-חוגי –מסלול טרוריזם בעידן המודרני.

\ לימודי תעודה בערבית במסלול תעודה או במסלול משולב לתואר ראשון.

\ תעודת הוראה בערבית