ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
היחידה האוניברסיטאית לילדים ונוער
גב' מירב יחזקאל מנהלת היחידה 42...03-97לחץ להצגה
25...054-3לחץ להצגה
meravye@....ilלחץ להצגה
גב' שמרית רובין לוירכזת סטודנטים 29...03-9לחץ להצגהshimritr@...c.ilלחץ להצגה
גב' שני מרבלראש מדור תפעול ובקרת איכות 32...074-7לחץ להצגה
71...054-9לחץ להצגה
shanyma@....ilלחץ להצגה
גב' רותם אהרונירכזת אדמניסטרטיבית/מפעילת תקציב 80...03-90לחץ להצגהrotemah@....ilלחץ להצגה
מר יצחק שליסלרכז פרוייקטים / מדעי המחשב 68...03-90לחץ להצגהyitshaksc@...ac.ilלחץ להצגה
גב' מוריה לביא ררכזת אלפא 06...03-64לחץ להצגהmoriyal@....ilלחץ להצגה
גב' אביה אורןרכזת אדמיניסטרטיבית 06...03-6לחץ להצגהaviaor@...ilלחץ להצגה
גב' טל אבורכזת נוער שוחר מדע 80...03-9לחץ להצגה
80...052-4לחץ להצגה
talas@...lלחץ להצגה