המחלקה במחקר

המחקרים במחלקה עוסקים בתחומים כמו עמדות סטודנטים ביחס ללימודי סיעוד במחלקה והשפעתם על איכות חייהם, עמדות עובדים באוניברסיטה כלפי הסטודנטים וצרכיהם ומחקר אינטר-דציפלינרי (שיתוף של בי"ס לעבודה סוציאלית וסיעוד) בתחום הזקנה.
בנוסף, נערכים מחקרים רבים ע"י המרצות בבתי החולים בהן המרצות עובדות.

לבד מהפעילות המחקרית שהוזכרה, סטודנטים ממחלקות אחרות בפקולטה למקצועות הבריאות, זוכים להנחייה של מנחות מהמחלקה לסיעוד, בעבודות תיזה לתואר שני במחלקה למנהל מערכות בריאות, וסטודנטיות לתואר שלישי במחלקה ללימודים מתקדמים. פעילות ענפה זו מציבה את המחלקה "הצעירה" שלנו, במקום שמצביע על יכולות מחקר, שיתופי פעולה ומקצועיות.

מרצים ותחומי מחקר במחלקה לסיעוד

אילה בלאו
דר' אילה בלאו

תחומי מחקר ונושאי לימוד

 • מיילדות
 • בריאות הציבור
 • גנטיקה
 • ניהול והכשרת אחיות
 • מחקר
 • מבוא לסיעוד
 • סיעוד האישה
 • סיעוד הילד
 • אבטחת איכות וניהול סיכונים

רקע ותחומי מומחיות

רכזת תכניות מניעת מומים בילוד מח' לגנטיקה משרד הבריאות
בעבר: מיילדת ומרצה בחוג לסיעוד באונ' ת"א
סגנית מנהלת בי"ס לסיעוד מרכז רפואי רבין קמפוס גולדה וקמפוס בלינסון
מנהלת תחום בריאות הציבור מכבי שירותי בריאות.

טלי שורר
דר' טלי שורר

תחומי מחקר ונושאי לימוד

 • מיילדות
 • מחלות פנימיות ונוירולוגיות
 • תקשורת
 • סיעוד האישה
 • חולה מונשם
 • אבטחת איכות וניהול סיכונים
 • ניהול והובלת צוותים

רקע ותחומי מומחיות

מנהלת סיעוד חטיבה פנימית במרכז רפואי אוניברסיטאי 'סורוקה' מרכזת קורס מיילדות באוניברסיטת בן גוריון, מיילדת בחדר לידה "סורוקה" וחוקרת.

שושי ורנר
דר' שושי ורנר

תחומי מחקר ונושאי לימוד

 • בריאות הקהילה
 • גרונטולוגיה
 • תקשורת
 • קידום בריאות והדרכה קלינית

רקע ותחומי מומחיות

שעבר מנהלת הסיעוד במנהלת הקריות שירותי בריאות כללית.
מרצה בבי"ס לסיעוד "בני ציון", אחות מוקד שירותי בריאות כללית בבי"ח רמבם, מנהלת אזור ביחידה להמשך טיפול ואחות במלר"ד בי"ח כרמל.

סימה רייכר
דר' סימה רייכר

תחומי מחקר ונושאי לימוד

 • ניהול

רקע ותחומי מומחיות

מנהלת המח' להנחיות מקצועיות במנהל הסיעוד משרד הבריאות, בעבר אחות ראשית בצ.ה.ל

תחומי מחקר ונושאי לימוד

 • ניהול

רקע ותחומי מומחיות

מנהלת המח' להנחיות מקצועיות במנהל הסיעוד משרד הבריאות, בעבר אחות ראשית בצ.ה.ל