מרכז סימולציה

"מרכז הסימולציה" מהווה עבור הסטודנטים, זרוע אקדמית הכרחית להתנסות של סיטואציות קליניות, ב"תנאי מעבדה". "מרכז הסימולציה" מדמה מצבים של מציאות קלינית הן בקהילה והן בבית החולים. הסטודנטים חווים מצבים מגוונים של אינטראקציות טיפוליות והתערבויות טיפוליות עם מטופלים בכל טווחי הגיל ובמצבי בריאות וחולי שונים. התרגול במרכז הסימולציה מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים המחייבת בחוג ועל פי דרישות מנהל הסיעוד.

"מרכז הסימולציות" מצוייד בכל הציוד הקיים בשדות הטיפול בקהילה ובבית החולים. כך למשל, לצורך תרגול החייאה, ה"מרכז" מצוייד בכל המכשירים הנדרשים לפעולות הצלה כולל בובת אדם בוגר או תינוק. מובן כי ב"מרכז" הסטודנטים מתוודעים לציוד ומכשירים שבהם יתקלו בעבודתם, עוד בטרם הם מגיעים לשדות הקליניים בקהילה או בבית החולים. הלמידה בשיטה זו מאפשרת אינטגרציה של החומר העיוני הנלמד, תוך מתן תשומת לב מיוחדת על עקרונות עבודה, עבודת צוות תוך הבנת העבודה במשמרות, שמירה על בטיחות המטפל והמטופל, עבודה על פי פרוטוקול עשייה בסיעוד, מניעת זיהומים, ניהול סיכונים ועוד.

"מרכז הסימולציה" נבנה מתוך הבנה של חשיבות התרגול המתמשך במהלך שנות הלימודים ולרווחת הסטודנטים. תנאי המעבדה מאפשרים לסטודנטים לחוות ולתרגל סיטואציות טיפוליות עוד בטרם הגיעו להתנסות הקלינית. בשל כך, להתנסויות ב"מרכז הסימולציות" משקל גבוה בהערכת הסטודנט וקיימת חובת נוכחות בסימולציות. הלמידה ב"מרכז" הינה בקבוצות קטנות ומאפשרת לכל סטודנט וסטודנט לבצע את הסימולציה הטיפולית כך, שבהגיעו לשדה הטיפולי, הוא כבר מכיר והתנסה בהתערבות הטיפולית. התרגול במרכז מלווה ומודרך ע"י מדריכים קליניים מורשים, אחיות ואחים בכירים, המגיעים מקשת רחבה של תחומי הסיעוד כגון קהילה, בתי חולים, שיקום, מחלקה לרפואה דחופה, מחלקות אקוטיות, מחלקות מבוגרים, מחלקות ילדים, חדרי ניתוח, חדר לידה ועוד.

כל התרגולים במרכז הסימולציה הינם מבוססי ספרות מקצועית עדכנית, נהלים והנחיות של משרד הבריאות.