ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
בית ספר למדעי הבריאות
המחלקה לסיעוד
ד"ר איילה בלאוראש המחלקהayalabl@....ilלחץ להצגה
פרופ' יוסף אלקלעיסגל בכירjosepha@....ilלחץ להצגה
ד"ר שושי ורנרסגל בכירshoshiw@....ilלחץ להצגה
גב' שירה ברטרכזת סטודנטים 25...03-90לחץ להצגהshiraba@....ilלחץ להצגה
גב' נדיה פיינשטייןרכזת סטודנטים 25...03-90לחץ להצגהnadya@...lלחץ להצגה