תכנית לימודים

שנת התחלהשנהסמסטרשם קורסנקודות זכות
תשעזשנה אסמסטר אמבוא לסיעוד א'5.0
תשעזשנה אסמסטר אכימיה כללית ואורגנית 2.5
תשעזשנה אסמסטר אאנטומיה, פיסיולוגיה ואמבריולוגיה א'5.0
תשעזשנה אסמסטר אמיקרוביולוגיה, וירולוגיה ואימונולוגיה א'2.0
תשעזשנה אסמסטר אמבוא לפסיכולוגיה2.0
תשעזשנה אסמסטר אמבוא לסוציולוגיה2.0
תשעזשנה אסמסטר אתזונה בבריאות ורווחה2.0
תשעזשנה אסמסטר אפסיכולוגיה התפתחותית2.0
תשעזשנה אסמסטר אהדרכה ביבליוגרפית – קריאה וכתיבה מדעית1.0
תשעזשנה אסמסטר אמבוא לסטטיסטיקה2.5
תשעזשנה אסמסטר במבוא לסיעוד ב'5.0
תשעזשנה אסמסטר בביוכימיה וביוכימיה קלינית2.5
תשעזשנה אסמסטר באנטומיה, פיזיולוגיה ואמבריאולוגיה ב'4.0
תשעזשנה אסמסטר במיקרוביולוגיה, וירולוגיה ואימונולוגיה ב'2.0
תשעזשנה אסמסטר במבוא לקהילה:בריאות וקידום בריאות2.0
תשעזשנה אסמסטר בפרמקולוגיה קלינית א'3.0
תשעזשנה אסמסטר בפרמקולוגיה קלינית ב'3.0
תשעזשנה אסמסטר בפתולוגיה א'3.0
תשעזשנה אסמסטר במיומנויות תקשורת והדרכה בסיעוד2.0
תשעזשנה אסמסטר בשיטות מחקר2.0
תשעזשנה אסמסטר בחישוב רוקחי (ציון עובר)1.0
תשעזשנה בסמסטר איסודות הסיעוד פנימי-כירורגי במבוגרים א'22.0
תשעזשנה בסמסטר אפתולוגיה ב'2.0
תשעזשנה בסמסטר אגנטיקה2.0
תשעזשנה בסמסטר אסיעוד המשפחה בקהילה א'3.0
תשעזשנה בסמסטר איישומי מחשב וטכנולוגיה בבריאות3.0
תשעזשנה בסמסטר אעזרה ראשונה (ציון עובר 80)1.0
תשעזשנה בסמסטר אסיעוד הקשיש3.0
תשעזשנה בסמסטר אמבוא לאפידמיולוגיה2.0
תשעזשנה בסמסטר ביסודות הסיעוד פנימי-כירורגי במבוגרים ב'7.0
תשעזשנה בסמסטר בבריאות וסיעוד בחברה תרבותית ובאוכלוסיה פגיעה *2.0
תשעזשנה בסמסטר בסיעוד המשפחה בקהילה ב'2.0
תשעזשנה בסמסטר בהתנסות קלינית בסיעוד המבוגר א'+ב'8.0
תשעזשנה גסמסטר איסודות סיעוד הילד והמתבגר8.0
תשעזשנה גסמסטר איסודות הסיעוד בבריאות הנפש ובפסיכיאטריה5.0
תשעזשנה גסמסטר אסיעוד האישה: מיילדות וגינקולוגיה3.0
תשעזשנה גסמסטר אהתנסות קלינית ביסודות סיעוד הבריאות הנפש ופסיכיאטריה *2.0
תשעזשנה גסמסטר אהתנסות קלינית בסיעוד: משפחה וקהילה3.0
תשעזשנה גסמסטר באבטחת איכות וניהול סיכונים בסיעוד2.0
תשעזשנה גסמסטר ביסודות הסיעוד במצבי חרום וטראומה3.0
תשעזשנה גסמסטר בסוציולוגיה אנתרופולוגיה של בריאות2.0
תשעזשנה גסמסטר בפרופסיונליזציה בסיעוד האחיות2.0
תשעזשנה גסמסטר במבוא לכלכלת בריאות2.0
תשעזשנה גסמסטר בטלה רפואה2.0
תשעזשנה גסמסטר בהתנסות קלינית בסיעוד ילדים2.0
תשעזשנה גסמסטר בהתנסות קלינית בסיעוד במצבי חרום וטראומה2.0
תשעזשנה גסמסטר בהתנסות קלינית בסיעוד האישה: מיילדות וגניקולוגיה *3.0
תשעזשנה דסמסטר אסמינר מחקר בסיעוד א'2.0
תשעזשנה דסמסטר אסמינר קליני א'2.0
תשעזשנה דסמסטר אעיסוק מתקדם בסיעוד א'3.0
תשעזשנה דסמסטר אהתנסות קלינית מתקדמת4.5
תשעזשנה דסמסטר אדילמות אתיות בסיעוד, חוק ומשפט בבריאות ובסיעוד *2.0
תשעזשנה דסמסטר אמבוא לניהול ומנהיגות2.0
תשעזשנה דסמסטר אעזרה ראשונה מתקדמת (ציון עובר 80)1.0
תשעזשנה דסמסטר בסמינר מחקר בסיעוד ב'2.0
תשעזשנה דסמסטר בסמינר קליני ב'2.0
תשעזשנה דסמסטר בעיסוק מתקדם בסיעוד ב': בחירת התנסות קלינית *6.0
תשעחשנה אסמסטר אמבוא לסיעוד א'5.0
תשעחשנה אסמסטר אכימיה כללית ואורגנית 2.5
תשעחשנה אסמסטר אאנטומיה, פיסיולוגיה ואמבריולוגיה א'5.0
תשעחשנה אסמסטר אמיקרוביולוגיה, וירולוגיה ואימונולוגיה א'2.0
תשעחשנה אסמסטר אמבוא לפסיכולוגיה2.0
תשעחשנה אסמסטר אמבוא לסוציולוגיה2.0
תשעחשנה אסמסטר אתזונה בבריאות ורווחה2.0
תשעחשנה אסמסטר אפסיכולוגיה התפתחותית2.0
תשעחשנה אסמסטר אהדרכה ביבליוגרפית – קריאה וכתיבה מדעית1.0
תשעחשנה אסמסטר אמבוא לסטטיסטיקה2.5
תשעחשנה אסמסטר במבוא לסיעוד ב'5.0
תשעחשנה אסמסטר בביוכימיה וביוכימיה קלינית2.5
תשעחשנה אסמסטר באנטומיה, פיזיולוגיה ואמבריאולוגיה ב'4.0
תשעחשנה אסמסטר במיקרוביולוגיה, וירולוגיה ואימונולוגיה ב'2.0
תשעחשנה אסמסטר במבוא לקהילה:בריאות וקידום בריאות2.0
תשעחשנה אסמסטר בפרמקולוגיה קלינית א'3.0
תשעחשנה אסמסטר בפרמקולוגיה קלינית ב'3.0
תשעחשנה אסמסטר בפתולוגיה א'3.0
תשעחשנה אסמסטר במיומנויות תקשורת והדרכה בסיעוד2.0
תשעחשנה אסמסטר בשיטות מחקר2.0
תשעחשנה אסמסטר בחישוב רוקחי (ציון עובר)1.0
תשעחשנה בסמסטר איסודות הסיעוד פנימי-כירורגי במבוגרים א'22.0
תשעחשנה בסמסטר אפתולוגיה ב'2.0
תשעחשנה בסמסטר אגנטיקה2.0
תשעחשנה בסמסטר אסיעוד המשפחה בקהילה א'3.0
תשעחשנה בסמסטר איישומי מחשב וטכנולוגיה בבריאות3.0
תשעחשנה בסמסטר אעזרה ראשונה (ציון עובר 80)1.0
תשעחשנה בסמסטר אסיעוד הקשיש3.0
תשעחשנה בסמסטר אמבוא לאפידמיולוגיה2.0
תשעחשנה בסמסטר ביסודות הסיעוד פנימי-כירורגי במבוגרים ב'7.0
תשעחשנה בסמסטר בבריאות וסיעוד בחברה תרבותית ובאוכלוסיה פגיעה *2.0
תשעחשנה בסמסטר בסיעוד המשפחה בקהילה ב'2.0
תשעחשנה בסמסטר בהתנסות קלינית בסיעוד המבוגר א'+ב'8.0
תשעחשנה גסמסטר איסודות סיעוד הילד והמתבגר8.0
תשעחשנה גסמסטר איסודות הסיעוד בבריאות הנפש ובפסיכיאטריה5.0
תשעחשנה גסמסטר אסיעוד האישה: מיילדות וגינקולוגיה3.0
תשעחשנה גסמסטר אהתנסות קלינית ביסודות סיעוד הבריאות הנפש ופסיכיאטריה *2.0
תשעחשנה גסמסטר אהתנסות קלינית בסיעוד: משפחה וקהילה3.0
תשעחשנה גסנסטר באבטחת איכות וניהול סיכונים בסיעוד2.0
תשעחשנה גסנסטר ביסודות הסיעוד במצבי חרום וטראומה3.0
תשעחשנה גסנסטר בסוציולוגיה אנתרופולוגיה של בריאות2.0
תשעחשנה גסנסטר בפרופסיונליזציה בסיעוד האחיות2.0
תשעחשנה גסנסטר במבוא לכלכלת בריאות2.0
תשעחשנה גסנסטר בטלה רפואה2.0
תשעחשנה גסנסטר בהתנסות קלינית בסיעוד ילדים2.0
תשעחשנה גסנסטר בהתנסות קלינית בסיעוד במצבי חרום וטראומה2.0
תשעחשנה גסנסטר בהתנסות קלינית בסיעוד האישה: מיילדות וגניקולוגיה *3.0
תשעחשנה דסמסטר אסמינר מחקר בסיעוד א'2.0
תשעחשנה דסמסטר אסמינר קליני א'2.0
תשעחשנה דסמסטר אעיסוק מתקדם בסיעוד א'3.0
תשעחשנה דסמסטר אהתנסות קלינית מתקדמת4.5
תשעחשנה דסמסטר אדילמות אתיות בסיעוד, חוק ומשפט בבריאות ובסיעוד *2.0
תשעחשנה דסמסטר אמבוא לניהול ומנהיגות2.0
תשעחשנה דסמסטר אעזרה ראשונה מתקדמת (ציון עובר 80)1.0
תשעחשנה דסמסטר בסמינר מחקר בסיעוד ב'2.0
תשעחשנה דסמסטר בסמינר קליני ב'2.0
תשעחשנה דסמסטר בעיסוק מתקדם בסיעוד ב': בחירת התנסות קלינית *6.0
תשעטשנה אסמסטר אמבוא לסיעוד א'5.0
תשעטשנה אסמסטר אכימיה כללית ואורגנית 2.5
תשעטשנה אסמסטר אאנטומיה, פיסיולוגיה ואמבריולוגיה א'5.0
תשעטשנה אסמסטר אמיקרוביולוגיה, וירולוגיה ואימונולוגיה א'2.0
תשעטשנה אסמסטר אמבוא לפסיכולוגיה2.0
תשעטשנה אסמסטר אמבוא לסוציולוגיה2.0
תשעטשנה אסמסטר אתזונה בבריאות ורווחה2.0
תשעטשנה אסמסטר אפסיכולוגיה התפתחותית2.0
תשעטשנה אסמסטר אהדרכה ביבליוגרפית – קריאה וכתיבה מדעית1.0
תשעטשנה אסמסטר אמבוא לסטטיסטיקה2.5
תשעטשנה אסמסטר במבוא לסיעוד ב'5.0
תשעטשנה אסמסטר בביוכימיה וביוכימיה קלינית2.5
תשעטשנה אסמסטר באנטומיה, פיזיולוגיה ואמבריאולוגיה ב'4.0
תשעטשנה אסמסטר במיקרוביולוגיה, וירולוגיה ואימונולוגיה ב'2.0
תשעטשנה אסמסטר במבוא לקהילה:בריאות וקידום בריאות2.0
תשעטשנה אסמסטר בפרמקולוגיה קלינית א'3.5
תשעטשנה אסמסטר בפרמקולוגיה קלינית ב'3.5
תשעטשנה אסמסטר בפתולוגיה א'2.0
תשעטשנה אסמסטר במיומנויות תקשורת והדרכה בסיעוד2.0
תשעטשנה אסמסטר בשיטות מחקר2.0
תשעטשנה אסמסטר בחישוב רוקחי (ציון עובר)1.0
תשעטשנה בסמסטר איסודות הסיעוד פנימי-כירורגי במבוגרים א'22.0
תשעטשנה בסמסטר אפתולוגיה ב'2.0
תשעטשנה בסמסטר אגנטיקה2.0
תשעטשנה בסמסטר אסיעוד המשפחה בקהילה א'3.0
תשעטשנה בסמסטר איישומי מחשב וטכנולוגיה בבריאות3.0
תשעטשנה בסמסטר אעזרה ראשונה (ציון עובר 80)3.0
תשעטשנה בסמסטר אסיעוד הקשיש3.0
תשעטשנה בסמסטר אמבוא לאפידמיולוגיה2.0
תשעטשנה בסמסטר ביסודות הסיעוד פנימי-כירורגי במבוגרים ב'7.0
תשעטשנה בסמסטר בסיעוד המשפחה בקהילה ב'2.0
תשעטשנה בסמסטר בהתנסות קלינית בסיעוד המבוגר א'+ב'8.0
תשעטשנה גסמסטר איסודות סיעוד הילד והמתבגר8.0
תשעטשנה גסמסטר איסודות הסיעוד בבריאות הנפש ובפסיכיאטריה5.0
תשעטשנה גסמסטר אסיעוד האישה: מיילדות וגינקולוגיה7.0
תשעטשנה גסמסטר אהתנסות קלינית בסיעוד: משפחה וקהילה3.0
תשעטשנה גסמסטר באבטחת איכות וניהול סיכונים בסיעוד2.0
תשעטשנה גסמסטר בהתנסות קלינית ביסודות סיעוד הבריאות הנפש ופסיכיאטריה *2.0
תשעטשנה גסמסטר ביסודות הסיעוד במצבי חרום וטראומה3.0
תשעטשנה גסמסטר בסוציולוגיה אנתרופולוגיה של בריאות2.0
תשעטשנה גסמסטר בפרופסיונליזציה בסיעוד האחיות2.0
תשעטשנה גסמסטר במבוא לכלכלת בריאות2.0
תשעטשנה גסמסטר בטלה רפואה2.0
תשעטשנה גסמסטר בהתנסות קלינית בסיעוד ילדים2.0
תשעטשנה גסמסטר בהתנסות קלינית בסיעוד במצבי חרום וטראומה2.0
תשעטשנה גסמסטר בהתנסות קלינית בסיעוד האישה: מיילדות וגניקולוגיה *3.0
תשעטשנה דסמסטר אסמינר מחקר בסיעוד א'2.0
תשעטשנה דסמסטר אסמינר קליני א'2.0
תשעטשנה דסמסטר א3.0
תשעטשנה דסמסטר אהתנסות קלינית מתקדמת6.0
תשעטשנה דסמסטר אדילמות אתיות בסיעוד, חוק ומשפט בבריאות ובסיעוד *2.0
תשעטשנה דסמסטר אמבוא לניהול ומנהיגות2.0
תשעטשנה דסמסטר בסמינר מחקר בסיעוד ב'2.0
תשעטשנה דסמסטר בסמינר קליני ב' - מיומנויות אימון בריאות, רווחה ואיכות חיים *2.0
תשעטשנה דסמסטר בעיסוק מתקדם בסיעוד א'3.0
תשעטשנה דסמסטר בעיסוק מתקדם בסיעוד ב': בחירת התנסות קלינית *4.5
תשעטשנה דסמסטר בעזרה ראשונה מתקדמת (ציון עובר 80)1.0
שנת התחלהשנה
∑ = 547.0